Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Klimakteriet påverkar livskvaliteten enormt

Hallå där Angelica Lindén Hirschberg, gynekolog och professor vid Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Hormonersättning till kvinnor i klimakteriet har diskuterats under många år. Hur ska man se på hormonbehandling av kvinnor med klimakteriebesvär idag?

Annons
− Livskvaliteten påverkas något enormt hos kvinnor som har svåra klimakteriebesvär, framför allt är det sömnen som drabbas på grund av mycket svettningar. Om hormoner sätts in tidigt i klimakteriet och under en kortare period är effekterna övervägande positiva för den här gruppen kvinnor, säger Angelica Lindén Hirschberg, gynekolog och professor vid Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. 

Vad gäller för lokal behandling av torra slemhinnor i underlivet?

Angelica Lindén Hirschberg, gynekolog och professor, om kombinationsbehandling östrogen / testosteron vid klimakteriebesvär

− När det gäller lokal östrogenbehandling i underlivet finns ju inga av riskerna som man ser med systemisk behandling. Men även där har vi sett en minskad förskrivning efter debatten som följde på studien Women’s Health Initative. Och för att tillmötesgå den hysteri som varit kring systemisk behandling har industrin tagit fram preparat med östrogen i lågdos för lokal behandling. På det sättet har industrin befäst det här med lågdos, lågdos, lågdos. Men det finns egentligen ingen evidens för att lågdos av östrogen skulle vara säkrare.

Vad har du själv på gång just nu?

− Jag forskar bland annat om hur hormoner påverkar beteende. Humöret förbättras hos kvinnor som opererat bort sin livmoder och därför inte producerar östrogen. Men de här kvinnorna måste medicinera med östrogen systemiskt för att inte få andra problem, som skeletturkalkning och för tidig död.  Vår hypotes är att östrogen i kombination med testosteron skulle vara det bästa för de här kvinnorna, för att minska risken för nedstämdhet.

Hur har ni testat kombinationsbehandling östrogen / testosteron?

− Vi gjorde en studie på tio kvinnor med bortopererad livmoder. Hälften av dem fick bara östrogen medan den andra hälften fick kombinationen östrogen och testosteron. Sedan följde vi serotoninnivåerna i hjärnan med hjälp av PET-undersökning. Serotoninnivåerna förbättrades mycket påtagligt av kombinationsbehandlingen. Och när vi frågade kvinnorna så mådde också de bättre som fått kombinationen. Det vore intressant att gå vidare med dessa resultat i en större studie.

Annons
Annons

 

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.