Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Hematologi

Rapport från ASH med fokus på leukemi – 3 forskningsnyheter

Vid årets stora hematologimöte, ASH 2022, presenterades ny data från flera omfattande forskningsstudier kopplat till leukemi. Här ges en kortare översikt kring resultaten från tre av de viktiga rapporterna som diskuterades. 


Lovisa
Publicerad den: 2023-01-19

Annons

1. Bättre total överlevnad vid riktad kombinationsbehandling kontra kemoimmunterapi för KLL-patienter 

Patienter med sedan innan obehandlad kronisk lymfatisk leukemi (KLL) lever längre om de behandlas med Imbruvica (ibrutinib) plus Venclyxto (venetoclax) jämfört med Leukeran (klorambucil) och Gazyvaro (obinutuzumab). Det visar långtidsdata från GLOW-studien. 

De positiva resultaten ligger i sin tur till grund för att EU-kommissionen i augusti i år utfärdade ett marknadsföringstillstånd för utökad användning av ibrutinib tillsammans med venetoclax som första linjens behandling av patienter med KLL. Den nya långtidsdatan väcker frågor om huruvida ibrutinib plus venetoclax nu bör rekommenderas som standardbehandling i första linjen framför ibrutinib.

Bland de 211 randomiserade KLL-ptienterna som deltog i studien levde 87,5 procent i ibrutinib plus venetoclax-gruppen efter 3,5 år, jämfört med 77,6 procent av patienterna i klorambucil + obinutuzumab-gruppen. 

Annons
Annons

2. Knapp effekt med högdos kemoterapi innan transplantation vid AML 

Data från fas III-studien ASAP, som presenterades under kongressen visar att kemoterapi med högdos cytarabin och mitoxantron före allogen stamcellstransplantation inte innebär ökad överlevnad bland AML-patienter jämfört med att ge mildare kemoterapi innan transplantation. Därmed menar forskarna att det är själva stamcellstransplantationen som verkar vara den centrala behandlingen och med den nya strategin kan patienter transplanteras tidigare och i bättre skick.  

Bland de AML-patienter som fick högdos kemoterapi uppnådde 81,3 procent en komplett remission vid dag 56 efter allogen stamcellstransplantation. Det kan jämföras med 84,1 procent hos de som fick en lägre dos kemoterapi och omedelbar följt av transplantaion. Den ettåriga leukemifria överlevnaden för de båda grupperna var 69,9 respektive 71,5 procent.

– Studien är lovande och ifrågasätter dagens standardkoncept, som går ut på att vi till varje pris ska pressa leukemin till remission innan transplantation. Den visar även att det kan finnas goda skäl att gå direkt till transplantation istället men med förstärkt förbehandling, säger Martin Jädersten, överläkare på hematologen på Karolinska Sjukhuset, AML-ansvarig i Stockholm och vice ordförande i den svenska AML-gruppen till onkologisktidskrift.se. 

 ASAP är den första randomiserade kontrollerade studien som ifrågasätter fördelen med intensiv kemoterapi före stamcellstransplantation vid r/r AML.

Annons
Annons

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EHA (European Hematology Association)? Lämna din e-postadress här »

3. Bispecifik antikropp förbättrar överlevnaden hos ALL-patienter i första remission

Data från fas III-studien ECOG-ACRIN E1910 som presenterades under årets ASH- möte, visar på överlevnadsfördelar hos vuxna patienter i första linjens behandling då den bicpecifika antikroppen blinatumomab ges som tillägg till kemoterapi vid Philadelphia-negativ akut lymfatisk B-cellsleukemi (B-ALL).  Av de 224 randomiserade patienter som ingick i den aktuella delen av studien gick det bättre för de 112 patienterna som fick blinatumomab. Utifrån resultaten menar forskarna att tillägg av blinatumomab representerar en ny standardbehandling av vuxna Philadelphia-negativa B-ALL-patienter.

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASH (American Society of Hematology)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.