Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Hematologi

Bättre överlevnad bland myelompatienter

Patienter med myelom lever allt längre och längre. För äldre myelompatienter har treårsöverlevnaden ökat med 15 procent på bara några år, enligt nya siffror från myelomregistret som Dagens Medicin tagit del av.


Publicerad den: 2019-10-21

Bättre överlevnad bland myelompatienter
Annons

– Det är faktiskt en väldigt bra förbättring. Överlag är det mycket roligare att jobba med myelom i dag än för tio, femton år sedan, eftersom vi har så mycket mer att erbjuda patienterna, säger Cecilie Hveding Blimark, registerhållare för myelomregistret till Dagens Medicin. 

Myelom drabbar omkring 600 personer i Sverige varje år och är en sjukdom som betraktas som icke botbar. Men utsikterna har förbättrats avsevärt sedan början av 2000-talet. Detta tack vare nyare läkemedel, så som lenalidomid och bortezomib, samt ökad användning med cytostatikumet melfalan följt av stamcellsåtergivning. 

Markant ökning

Nya siffror från myelomregistret visar att treårsöverlevnaden ökat betydligt på mindre än tio år, skriver Dagens Medicin. Andelen som överlevt efter tre år hos de upp till 65 år har ökat från 78 till 89 procent. Det gäller patienter som diagnostiserats mellan 2008 och 2011 jämfört med de som diagnostiserats mellan 2015 och 2016.

Annons
Annons

– Här tror jag att det spelat in att förbehandlingen innan högdosbehandling har blivit mer intensiv samt att fler godkända läkemedel har gett fler möjligheter att behandla vid återfall, säger Cecilie Hveding Blimark, som är överläkare inom hematologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, till Dagens Medicin. 

Bäst överlevnadsutsikt bland äldre

I patientgruppen 66 till 80 år har treårsöverlevnaden ökat ännu mer, från 56 till 71 procent. Åldersgruppen utgör en fjärdedel av alla patienter.

Cecilie Hveding Blimark tror att förbättringen i den här gruppen har att göra med flera nya behandlingsalternativ där nyare läkemedel används i första linjen, men också i kombination med melfalan. Hon tror också att andra förbättringar kan ha spelat in.

– När sjukdomen mer och mer betraktas som kronisk och inte omedelbart livshotande tycker vi oss se att också övrig vård skärps, till exempel vad gäller komplikationer och mer aktiv behandling av eventuella andra sjukdomar. Att vi infört ett nationellt vårdprogram och följer resultaten i myelomregistret har sannolikt också fått en normerande effekt, sett till både behandling och diagnosmetoder.

Annons
Annons

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EHA (European Hematology Association)? Lämna din e-postadress här »

Fortbildningskurs: Primärprogressiv MS (PPMS)

Gäller inte alla patienter

Undersökningen visar att de bättre överlevnadsutsikterna inte gäller alla patienter. För vissa patienter med aggressiv sjukdom är överlevnaden fortfarande relativt kort, och av dessa som är över 80 går det inte att säkerställa någon förbättring efter tre år.

– Ålder är den enskilt viktigaste negativa prognosmarkören vid myelom. Bland de äldsta spelar sannolikt också samsjuklighet in. Det kan göra det svårare att ge vissa typer av läkemedel och i adekvat dos och behandlingslängd, säger Cecilie Hveding Blimark, till Dagens Medicin.

Kanske kan möjliga framsteg inom de närmsta åren gynna dessa grupper.

– Det pågår otroligt mycket spännande utveckling främst inom immunterapi, där ett av de hetaste spåren är så kallade bispecifika antikroppar som även stimulerar kroppens eget tumörförsvar, säger Cecilie Hveding Blimark.

 

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASH (American Society of Hematology)? Lämna din e-postadress här »

    Källor

  • Dagens Medicin - https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/16/overlevnaden-i-myelom-blir-bara-battre/

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons