Nyhet | Hud/Venereologi

Ökade krav på diagnostik och behandling vid hudsjukdom

Psoriasis och atopiskt eksem delar inte bara likheterna i att de yttrar sig genom huden. De innebär båda samsjuklighet i olika utsträckning. I en inledande temaartikel i Läkartidningen belyser överläkarna Mona Ståhl och Maria Bradley forskningsläget kring dessa komplexa diagnoser.


Caroline
Publicerad den: 2017-11-22
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

Synen på huden har förändrats under senare år och forskning har visat hur komplexa sjukdomar som psoriasis och eksem är. Något som har inneburit stora framsteg och förbättring av livskvaliteten för dessa patienter.

Men fortfarande är samsjukligheten till stor del okänd mark och det krävs en ökad och fördjupad kunskap om patogenes för att kunna ta fram nya målinriktade behandlingar. Det skriver Mona Ståhle, professor och överläkare i dermatologi och ­venereologi vid Karo­linska universitetssjukhuset tillsammans med kollegan Maria Bradley, docent och överläkare vid institutionen för medi­cin, i en artikel i Läkartidningen.

Se en videointervju med Mona Ståhle från psoriasisdagen här.

Annons
Annons

 Vikten av tidig diagnos

Den kanske mest framträdande samsjukligheten vid psoriasis är psoriasisartrit (PsA) där utmaningen är att ställa diagnos i ett tidigt skede. Artikelförfattarna skriver att patienter med psoriasisartrit ofta är missförstådda inom sjukvården. Vid psoriasis visar även den senaste forskningen att det finns en ökad risk för hjärt–kärlsjukdom och metabol störning såsom obesitas, hypertoni och dysli­pidemi.

Vid atopiskt eksem finns en känd samsjuklighet med andra atopiska manifestationer, till exempel allergisk astma och allergisk rinokonjunktivit. Flera studier visat även att det finns en koppling mellan atopiskt eksem och ett flertal icke-allergiska sjukdomar såsom depression, ångesttillstånd, epilepsi och ADHD.

Samtidigt som det återstår forskning kring dessa samband kommer det i framtiden att ställas högre krav på diagnostik och behandling av patienter med psoriasis och atopiskt eksem. Något om inkluderar samarbete med kolleger utanför dermatologin, skriver Mona Ståhle och Maria Bradley.

Annons
Annons

    Källor

  • Läkartidningen - http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Temainledning/2017/11/Komplexa-diagnoser-med-samsjuklighet/

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons