Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Hud/Venereologi

Malignt melanom ökar hos äldre – men fler överlever

Malignt melanom är i dag den femte vanligaste cancersjukdomen både bland kvinnor och män i Sverige. Sverige är på femte plats i världen när det gäller antal nyinsjuknade fall i melanom i relation till vår befolkningsstorlek. Cirka 90 procent av alla fall av hudmelanom kan härledas till UV-exponering. De senaste 20 åren har malignt melanomdiagnoserna mer än fördubblats och störst är ökningen hos äldre personer. 


Mats Halldin, legitimerad läkare
Publicerad den: 2024-04-10

Annons

2022 fick 5200 personer diagnosen malignt melanom, den allvarligaste formen av hudcancer. Malignt melanom har ökat under lång tid tillbaka men ökningstakten har varit större de senaste två decennierna. Ökningen av malignt melanom har varit något större bland män och det är bland den äldre delen av befolkningen som ökningen är störst. Om man tittar på den yngre delen av befolkningen, personer som är 50 år och yngre, är ökningen av malignt melanom inte alls lika stor och sedan mitten av 2010-talet har fallen bland yngre minskat något.

Socialstyrelsen senaste siffror över antalet nyupptäckta cancerfall visar att den stadiga ökningen av antalet cancerdiagnoser fortsatt (med undantag för år 2020) – men antalet personer som lever efter att ha fått en cancerdiagnos har också ökat.

Annons
Annons

När det gäller malignt melanom kan den ökade överlevnaden ha ett samband med genomslag för upplysningskampanjer som lett till ändrat beteende bland yngre och kanske att barn skyddats bättre från att utsättas för alltför kraftig exponering av solen.

När det gäller metastaserande maligna melanom har den snabba utvecklingen av nya behandlingar, exempelvis perorala kinashämmare och immuncheckpointhämmare, markant förbättrat överlevnaden och kan påtagligt förlänga tiden till återfall. Dessa läkemedel har nu även visat mycket god effekt som adjuvant behandling vid lokoregional sjukdom.

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »

    Källor

  • Medibas - https://medibas.se/handboken/kliniska-kapitel/hud/tillstand-och-sjukdomar/pigmenterade-lesioner/malignt-melanom#diagnos
  • Läkartidningen - https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2023/12/malignt-melanom-diagnoserna-mer-an-fordubblade-pa-tva-decennier/
  • Cancercentrum
    - https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/melanom/vardprogram/sammanfattning/

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.