Nyhet | Hud/Venereologi

Svår psoriasis är könsrelaterad

Fler män än kvinnor drabbas av svår psoriasis, visar en omfattande forskningsstudie. "De här resultaten visar på behovet av ett genusperspektiv vid behandling av svår psoriasis och dess samsjuklighet", säger Marcus Schmitt-Egenolf, forskare vid Umeå universitet.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-03-29
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

Att män i större utsträckning drabbas av psoriasis har länge varit en spekulation i forskarvärlden. Men tesen har inte kunnat bevisats - förrän nu. Studien, som är gjord av forskare vid Umeå universitet och Karolinska institutet, visar att män i större utsträckning drabbas av svår psoriasis jämfört med kvinnor. Något som kan förklara varför betydligt fler män får systembehandlingar för sin psoriasis, menar forskarna.

– De här resultaten visar på behovet av ett genusperspektiv vid behandling av svår psoriasis och dess samsjuklighet. Den tydliga könsskillnaden som vi vet finns när det gäller användning av psoriasisvård kan delvis förklaras med att män oftare lider av svår psoriasis, säger Marcus Schmitt-Egenolf, forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet och sisteförfattare av artikeln.

– I över 70 år har psoriasisforskare spekulerat att kvinnor mer sällan drabbas av svår psoriasis i jämförelse med män. Vår studie är den första som undersökt könsskillnader i psoriasis med hjälp av PASI värden, vilket är det etablerade måttet för sjukdomens svårighetsgrad. Med resultaten kan vi nu verifiera den här tesen i en nationell befolkning. Men mer forskning behövs för att bekräfta detta i andra befolkningar, säger Marcus Schmitt-Egenolf.

Annons
Annons

Uppdatera din kunskap om psoriasis genom NetdoktorPros läkarutbildningar inom området:

Läkarutbildning om psoriasis

Läkarutbildning om psoriasisartrit (PsA)

Annons
Annons

Om studien:

Studien av könsskillnader för svår psoriasis är baserad på det svenska kvalitetsregistret för systembehandling av psoriasis, PsoReg. Hälsodata i registret innehåller bland annat information om patienters svårighetsgrad av sjukdomen, mätt med standardmetoden PASI (Psoriasis Area & Severity Index).

Forskarnas analys visade att kvinnorna i studien hade ett signifikant (p<0,001) lägre medianvärde av PASI i jämförelse med männen (5,5 för kvinnor respektive 7,3 för män). Att män oftare har svår psoriasis var konsekvent i resultaten för alla åldrar och på alla kroppsdelar förutom huvud.

Ta del av hela studien här

    Källor

  • forskning.se - http://www.forskning.se/2017/03/27/svar-psoriasis-drabbar-framst-man/

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons