Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Kardiologi

GLP-1:s roll vid hjärtkärlsjukdomar

Att behandla diabetes med inkretiner minskar risken för hjärtkärlsjukdomar, så som ateroskleros och hjärtinfarkt. ”Det reducerar flera riskfaktorer som fetma och diabetes ger upphov till”, sa professor Mansoor Husain under en föreläsning på det europeiska diabetesmötet i Stockholm. 


Publicerad den: 2015-09-17

Annons

Inkretinhormonet GLP-1 (glucagon-like-peptide 1) är ett tarmhormon som avsöndras efter måltid och inhiberar glukagonsekretion och stimulerar insulinsekretion. Två mekanismer som inte fungerar optimalt vid olika sjukdomar, exempelvis diabetes typ 2.

Under en föreläsning på EASD-kongressen i Stockholm talade professor Mansoor Husain, University of Toronto, om GLP-1:s skyddande roll vid kardiovaskulära sjukdomar. Han nämnde flera patologiska tillstånd som ger upphov till kärlproblematik hos människor, däribland fetma, diabetes typ 2 och dyslipidemi. 

– Fetma leder till flera allvarliga störningar i kroppen som exempelvis kan orsaka diabetes typ 2 och hypertoni. Tillsammans ligger de bakom en sjukdom som jag behandlar dagligen – ateroskleros.

Annons
Annons

Minskad storlek på infarkter

Både endotelceller samt myocyter i hjärtvävnad och kärl uttrycker receptorer för GLP-1 (GLP-1 R). Det finns rapporter om att receptoraktivering påverkar både blodtryck, hjärtats kontraktilitet och cardiac output.

Enligt Mansoor Husain har studier på möss visat att läkemedelsanaloger till GLP-1 R skyddar kardiocyter och endotelceller mot ischemi. Dessutom förbättras djurens blodflöde och fall av hypertoni kunde reverseras via en särskild mekanism kopplad till just GLP-1 R. Han berättade även om egna forskningsstudier där man skapat musmodeller med hjärtsjukdom. Djuren behandlades med läkemedelsanaloger mot GLP-1:s receptorer vilket bland annat reducerade hjärtinfarktens storlek.

– Vi såg att storlek minskade med en tredjedel, sa Mansoor Husain. 

Reducerar riskfaktorer för diabetes

När det gäller studier på människor har man sett att aktivering av GLP-1 R kan minska mängden adipös vävnad både visceralt och subkutant, enligt Mansoor Husain. Han påpekade även att nativt GLP-1 ger en bättre glykemisk kontroll, förbättrad reglering av lipider och ett friskare kärlendotel.

Annons
Annons

– Nativt GLP-1 förbättrar hjärtfunktionen hos högriskpatienter. Risken för hjärtinfarkt minskar samtidigt som vi har sett att ANP (artrial natriuretic peptide) stiger hos individer med diabetes typ 2 och fetma.

Han menade att behandling av diabetes typ 2 eller fetma med inretinanaloger ger en skyddande effekt mot kardiovaskulära sjukdomar.

– Det reducerar flera riskfaktorer som fetma och diabetes ger upphov till. Därför måste vi lära oss mer om signaleringen vid aktivering av GLP-1 R, och vilka kardiovaskulära konsekvenser det ger upphov till.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.