Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Kardiologi

Registreringen av hjärtinfarktpatienter över 80 år behöver bli bättre

Allt fler håller sig friska långt upp i åren och det är viktigt att en så stor andel som möjligt av de som insjuknar i hjärtinfarkt registreras i det nationella kvalitetsregistret för hjärtinfarktvård, RIKS-HIA. Andelen av patienter som registrerats i RIKS-HIA ligger lägre än för de under 80 år. För att samma jämlika och goda vård ska ges till äldre finns ett behov av att sjukhusen blir bättre på att registrera denna patientgrupp.


Mats Halldin, legitimerad läkare
Publicerad den: 2023-03-24

Annons

Dessutom ser man att patientgruppen i stor utsträckning behandlas annorlunda än de som är yngre. I många fall är det självfallet motiverat med tanke på exempelvis samsjuklighet, men generellt sett får patienterna över 80 en mindre aktiv behandling och skillnaderna över landet är stora. Exempelvis skiljer det sig kraftigt mellan regionerna när det gäller hur stor andel av NSTEMI-patienter över 80 år som genomgår kranskärlsröntgen – från cirka 35 (Värmland) till över 90 procent (Blekinge och Uppsala). En stor anledning till dessa skillnader, förutom samsjuklighet, är säkert att det ofta saknas stora randomiserade studier för de äldre.

Viktigt ta hänsyn till biologisk ålder

Skörhet har stor relevans för patientens prognos. Studier har visat att icke-sköra patienter över 80 år har en bättre prognos än sköra patienter som är yngre än 80 år. 

SWEDEHEART registrerar skörhet hos hjärtinfarktpatienter och kan konstatera att mer än 40 procent av de som är 80 år och äldre inte är sköra (1–3 på skalan Clinical Frailty Scale). Även hos denna grupp finns det en stor variation gällande andel som genomgått kranskärlsröntgen vid NSTEMI. Skörhet, som ett uttryck för biologisk ålder, ska aldrig utgöra ensamt beslutsunderlag men är en viktig del i helhetsbedömningen. Det är angeläget att sjukvården lär sig mer om hur man behandlar äldre infarktpatienter på ett optimalt sätt.

Annons
Annons
Annons
Annons

    Källor

  • Årsrapport 2022, Swedeheart (som sammanställer information från fem olika kvalitetsregister) - https://www.ucr.uu.se/swedeheart/dokument-sh/arsrapporter-sh

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.