Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Kardiologi

Stora geografiska skillnader i risken att drabbas av hjärtinfarkt

Att drabbas av hjärtinfarkt är nästan dubbelt så stor i Norrbotten jämfört med Uppsala län – och klyftorna verkar dessutom växa. Så vad krävs egentligen för att jämna ut de regionala skillnaderna? 


Lovisa
Publicerad den: 2022-12-21

Annons

De geografiska skillnaderna vad gäller antal patienter som drabbas av hjärtinfarkt är fortsatt stora i Sverige, och dessutom ett växande problem.  Enligt en ny sammanställning från Hjärt-Lungfonden är risken hela 86 procent högre om du bor i Norrbotten jämfört med om du bor i Uppsala län, där risken är lägst i landet. För att minska differensen krävs både forskning och samhällssatsningar  på bland annat  förbättrade levnadsvanor. 

– Utvecklingen är oroväckande. Tack vare forskning vet vi att förbättrade levnadsvanor minskar risken för hjärt-kärlsjukdom. Nu behöver politikerna omsätta forskningen till konkreta åtgärder för ett hälsosamt och jämlikt samhälle. Det handlar till exempel om att satsa på infrastruktur för att underlätta fysisk aktivitet, förbättra livsmedelsutbudet samt öka regleringen av nikotin- och tobaksprodukter, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Vanligaste dödsorsaken 

Även om hjärtinfarkt fortfarande är en av våra vanligaste dödsorsaker, ser man samtidigt en minskad dödlighet bland dessa patienter. Statistik visar att antalet dödsfall halverats de senaste tio åren. 2011 avled 122 av 100 000 svenskar i hjärtinfarkt, 2021 hade siffran sjunkit till 59 av 100 000. Antalet drabbade av hjärtinfarkt har under samma period också minskat, men inte i samma utsträckning som dödstalen. Den positiva utvecklingen kommer sig av stora forskningsframsteg i kombination med vetenskapligt baserade livsstilsråd som gett människor möjlighet att förbättra sina levnadsvanor.

Annons
Annons

– Den aktuella sammanställningen ger en indikation på hur viktig forskningen är för folkhälsan. Ett av målen med pågående forskning är att vi bättre ska kunna förutsäga vem som kommer att drabbas av hjärtinfarkt. I befolkningsstudien SCAPIS undersöker forskarna bland annat möjligheten att med ett enkelt blodprov kunna identifiera individer med hög risk, så att förebyggande åtgärder kan sättas in tidigt, säger John Pernow, överläkare och ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

 

Annons
Annons

    Källor

  • Hjärt-Lungfonden - https://www.mynewsdesk.com/se/hjart-lungfonden

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.