Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kirurgi

Estetisk medicin


Uppdaterad den: 2012-12-21
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Estetisk medicin kallas de kosmetiska behandlingar som inte är av kirurgisk karaktär.
 • De vanligaste ingreppen är användning av botulinumtoxin, vävnadsfillers, hårborttagning med laser, kemisk peeling, hudförnyelse med laser, hudslipning och ljusbehandlingar.

Minimalinvasiva ingrepp

 • Minimalinvasiva ingrepp är idag de primära behandlingsåtgärderna vid mindre till måttliga förändringar i ansiktet.1-2
 • Fördelarna med minimalinvasiva ingrepp är att de ger goda kosmetiska resultat, snabbt tillfrisknande, få biverkningar och hög patientnöjdhet.3-4
 • Relevanta ingrepp:5
  • Få överaktiva ansiktsmuskler att slappna av
  • Använda vävnadsfillers för att fylla ut rynkor
  • Justera ansiktskonturerna
  • Ta bort oönskad hårväxt
  • Dämpa epidermal hyperpigmentering och vaskulära förändringar
 • Kirurgi är fortfarande ett aktuellt alternativ, särskilt vid önskemål om ansiktslyftning.

Ansiktsförändringar

 • Den här typen av kosmetisk kirurgi riktar sig först och främst mot åldersrelaterade ansiktsförändringar.
 • Typiska åldersrelaterade ansiktsförändringar:
  • I den övre delen av ansiktet syns till en början bara rynkor i pannan och runt ögonen vid aktiva muskelkontraktioner, men med tiden blir rynkorna statiska och djupare och syns även i vila
  • I den mellersta delen av ansikten blir de nasolabiala vecken mer framträdande och okbenens fettkuddar plattas ut
  • I den nedre delen av ansiktet uppträder förändringarna senare i form av förlängning och atrofi av överläppen, rynkor runt munnen och förändringar i hakans utseende
 • Hudförändringarna dyker upp i 30-årsåldern, huden blir grövre och torrare, flera pigmentfläckar (solar lentigo) i periferin av ansiktet och teleangiektasier runt näsvingarna och på kinderna.6

Botulinumtoxin

 • Är ett potent neurotoxinprotein härlett från Clostridium botulinum.
 • Toxinet utövar sin effekt på den neuromuskulära övergången genom att hämma frisättningen av acetylkolin, därmed orsakande en övergående kemisk denervation.
 • Injektion av små mängder i de specifika överaktiva ansiktsmusklerna ger lokal muskelrelaxation med utslätning av överliggande hud och inte lika framträdande rynkor.
 • Medicinska indikationer:
  • Blefarospasm, strabism, cervikal dystoni, hyperhidros, migrän och muskelspasmer7-9
 • Kosmetiska indikationer:
  • Injektioner med botulinumtoxin är numera den behandling som föredras för rynkor framför allt i den övre delen av ansiktet10-11
  • Botulinumtoxin kan också injiceras på en mängd andra ställen på kosmetiska indikationer

Procedur

 • Injektion av botulinumtoxin.12-13
 • Indikation:
  • Dämpar rynkor i övre delen av ansiktet
 • Antalet behandlingar och effektens varaktighet:
  • En behandling var tredje till var åttonde månad
 • Fördelar:
  • Kortvarig behandling och dramatisk effekt
 • Nackdelar:
  • Liten marginal för tekniska fel i förhållande till var injektionen ges
  • Höga patientförväntningar

Hudfillers

 • Hudfillers är injicerbara produkter som återskapar mjukvävnadsvolym temporärt.
 • Det är den behandling som föredras för ansiktslinjer och konturdefekter i de nedre två tredjedelarna av ansiktet.13
 • Hudfillers varierar i sammansättning, verkningstid, kännbar konsistens, administreringssätt, komplikationer och andra faktorer – som alla påverkar behandlingsresultatet.14-15
 • Ett bra kosmetiskt resultat beror på läkarens kunskap om olika hudfillers, injektionsfärdighet, samt estetiska bedömningar av ansiktsproportioner och symmetri.
 • Nya hudfillerprodukter har utvecklats och deras varaktighet sträcker sig från sex månader till flera år.13-15
 • Hyaluronsyra är en av de allsidigaste och mest använda hudfillers som finns.16 Efter att små mängder, en till två ml, injicerats i dermis reduceras rynkorna och slätas ut.17
 • Några av de vanligaste områdena som behandlas är de nasiolabiala vecken, läpparna och rynkorna runt munnen.18-19

Procedur

 • Injektion av hudfiller.
 • Indikation:
  • Ansiktsrynkor och veck framför allt i de övre två tredjedelarna av ansiktet
  • Göra läpparna fylligare
 • Antalet behandlingar och effektens varaktighet:
  • En behandling var tredje månad till vartannat år
  • Varaktigheten varierar med produkten och behandlingsområdet
 • Fördelar:
  • Omedelbar effekt
 • Nackdelar:
  • Svullnad och blodutgjutning efter injektionen
  • Behandlingsresultatet beror på erfarenhet
Annons
Annons

Hårborttagning med laser

 • Oönskad hårväxt är ett vanligt estetiskt besvär hos både kvinnor och män.20
 • Hårtätheten är bestämd från födseln, men de flesta hårstrån syns lite, eftersom de är tunna och opigmenterade eller ”sovande”. Sådana hårstrån kan med åren bli synliga på grund av hormonella förändringar, särskilt efter menopausen hos kvinnor.21
 • Det finns många olika lasertyper som kan användas för hårborttagning.22-23
 • Effekten av lasern beror på selektiv fototermolys. Energi absorberas och koncentreras i ett starkt avgränsat område som värms upp och förstörs, medan omgivande hud förblir oskadad.
 • Vid hårborttagning absorberar melaninkromoforen i hårsäcken energi, så att hårväxten skadas och hämmas.24
 • Behandlingseffekten beror på patientens hudfärg och håregenskaper:
  • De bästa kandidaterna är ljushyade personer med tätt, mörkt hår
  • Effekten är mindre hos blonda och rödhåriga personer
  • Vitt och grått hår svarar inte överhuvudtaget
 • Säkrast är tekniker som har kylsystem.25

Procedur

 • Hårborttagning med laser.
 • Indikation:
  • Oönskad hårväxt
 • Antalet behandlingar och effektens varaktighet:
  • Serier med sex behandlingar med minst en månads intervall
  • Långvarig reduktion av hårväxten på 50 % eller mer uppnås
 • Fördelar:
  • Är snabbare och mindre smärtsamt än andra metoder som till exempel elektrolys
 • Nackdelar:
  • Risk för brännskador, hyperpigmentering, hypopigmentering
  • Reducerad effekt på ljust hår

Hudrejuvenering med laser

 • Många av hudförändringarna som kommer med åldern är resultat av yttre miljöfaktorer, som kumulativ solexponering och rökning, vilket påskyndar den naturliga åldringsprocessen.26
 • Dessa ljusinducerade förändringar visar sig som:
  • Godartade epidermala pigmenterade lesioner med fläckvis hyperpigmentering och solar lentigo
  • Benigna vaskulära lesioner i form av teleangiektasier
  • Erytem och små angiom
  • Konsistensförändringar i huden
  • Dysplastiska förändringar med benigna och maligna neoplasier
 • Hudrejuvenering med laser är en benämning på laserbehandling av benigna epidermala pigmenterade och vaskulära lesioner i ljusskadad hud.27-29
 • Behandling kan ges på vart och ett av de ljusskadade hudområdena och görs ofta på ansikte, hals, bröst och händer.
 • Hudförnyelse med laser tar bort lesionerna selektivt utan att skada omgivande hud.
 • Som med annan laserbehandling är den säkraste utrustningen lasrar med inbyggt kylsystem.

Procedur

 • Indikation:
  • Benigna epidermala pigmenterade och vaskulära lesioner
 • Antalet behandlingar och effektens varaktighet:
  • Serier av två till fem behandlingar varannan till var fjärde vecka baserat på graden av hudförändringar och utrustningen som används
  • Resultaten varar i flera år
 • Fördelar:
  • Mycket selektiv mot lesioner utan att skada omgivande hud
 • Nackdelar:
  • Risk för brännskador, hyperpigmentering, hypopigmentering

Hudslipning och mikropeeling

 • Hudslipning (mikrodermabration) och kemisk peeling är procedurer som har som mål att avlägsna det yttersta hudlagret för att få en snyggare yta. Dessa behandlingar kan också göras som djupare engångsbehandlingar med längre konvalescens och biverkningar. Dessa engångsbehandlingar beskrivs inte här.
 • Behandlingen baseras på principerna för sårläkning:
  • Genom att skada och avlägsna ytliga hudlager på ett kontrollerat sätt, stimuleras cellförnyelsen och en regenererad och friskare hud erhålls30
  • Efter en serie exfolierande behandlingar uppstår tydliga histologiska förändringar i huden31
  • Den kliniska förbättringen består i färre och mindre framträdande benigna epidermala pigmenterade lesioner,32 bättre hudkonsistens och kanske färre fåror/rynkor, mindre porstorlek, färre ytliga akneärr och mindre akne33-35
 • Exfolieringsprocedurer kan klassificeras som mekaniska eller kemiska:
  • Hudslipning är en mekanisk metod där stratum corneum avlägsnas. Nyare utrustning kombinerar exfoliering med applicering av produkter lokalt33
  • Kemisk peeling skadar huden genom applicering av kemiska ämnen som syror och enzymer36-37

Procedurer

Hudslipning

 • Indikation:
  • Benign epidermal pigmentering, grov hud, akne, fina rynkor, ytliga akneärr
 • Antalet behandlingar och effektens varaktighet:
  • Serier av sex behandlingar varannan till var fjärde vecka med underhållsbehandlingar varje månad eller varje kvartal baserat på graden av hudförändringar och den utrustning som används
  • Kortvariga effekter
 • Fördelar:
  • Säker behandling för alla typer av hud, de absoluta kontraindikationerna är få
 • Nackdelar:
  • Försämring av teleangiektasier och risk för uppkomst av erytem
  • Förändringarna är minimala med en enda behandling

Kemisk peeling

 • Indikation:
  • Benigna epidermala pigmenteringar, grov hud, akne, fina rynkor, ytliga akneärr
 • Antalet behandlingar och effektens varaktighet:
  • Serier av sex behandlingar per månad till kvartalsvisa underhållsbehandlingar
  • Kortvariga effekter
 • Fördelar:
  • Billig
 • Nackdelar:
  • Sämre kontroll över exfolieringens djup, bestående fjällning, minimal effekt av en enda behandling, risk för ärrbildning, hyperpigmentering, hypopigmentering vid djupare behandlingar

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Animationer

 • Laserbehandling av huden
Annons
Annons

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons