Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Lungmedicin

Socialstyrelsen: Rökavvänjning måste prioriteras hos patienter med astma och KOL

Rökavvänjning och lungfunktionsmätning måste prioriteras högre i behandling av astma och KOL, det visar Socialstyrelsens senaste utvärdering.


Publicerad den: 2018-12-12
Författare: Veronica Alvarez, Redaktör

Socialstyrelsen: Rökavvänjning måste prioriteras hos patienter med astma och KOL
Annons

För att förbättra vården av personer med astma och KOL tog Socialstyrelsen fram nationella riktlinjer 2015. Eftersom rökning är den främsta orsaken till KOL så menar Socialstyrelsen att samtliga patienter med KOL måste erbjudas rökavvänjning. Nu visar en uppföljning att det finns skillnader i vården mellan landsting och regioner och att långt ifrån alla verksamheter följer råden.

– Rökavvänjning har högsta prioritet i riktlinjerna, men flera verksamheter gör inte detta idag. Vården måste också bli bättre på att använda spirometri, alltså lungfunktionsmätning, för att upptäcka astma och KOL, säger Christina Broman, utredare vid Socialstyrelsen.

Läs även: Så kan lungsjukdomen KOL upptäckas i ett tidigt skede

Annons
Annons

Dödligheten av KOL ökar

I Sverige har drygt 800 000 personer astma och mellan 400 000-700 000 personer KOL. Varje år dör drygt 3 000 personer till följd av KOL och enligt Socialstyrelsen ökar dödligheten, i synnerhet bland kvinnor. Trots att hälso- och sjukvård i kommunal regi blivit allt vanligare visar utvärderingen att i stort sett ingen kommun tagit del av riktlinjerna om vård vid astma och KOL.

– Astma och KOL är kroniska sjukdomar. För att få korrekt vård och bemötande är det viktigt att även personal i den kommunala vården har kunskap om riktlinjerna och möjlighet till fortbildning, eftersom de också kommer i kontakt med många patienter som lider av astma och KOL, säger Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen.

Läs även: Läkare: sluta blanda ihop astma och KOL

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från ERS (European Respiratory Society) årliga kongress? Lämna din e-postadress här »

    Källor

  • Socialstyrelsen - http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2018/vardenavastmaochkolmasteblibattre


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons