Medicinskt verktyg

Nationella riktlinjer

NetdoktorPro har samlat samtliga nationella riktlinjer som Socialstyrelsen författat. Varje medicinsk område har en varsin sida med en kort presentation över riktlinjerna, följt av pdf:en med  riktlinjerna i sin helhet.