Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Ögonskada vid arteriell hypertoni


Publicerad den: 2013-05-14
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Förändringar i retinala kärl, orsakade av arteriell hypertoni.

Förekomst

 • Tidiga tecken som korsningsfenomen och kaliberväxling förekommer relativt ofta i primärvården.
 • Långt gångna tillstånd som blödningar och exsudat förekommer mer sällan.
 • Allvarliga förändringar förekommer oftare hos yngre patienter med hypertoni än hos äldre.

Etiologi och patogenes

 • Hypertoni, både primär och sekundär.

Predisponerande faktorer

 • Hypertoni

ICD-10

 • H35 Andra sjukliga förändringar i näthinnan
  • H35.0 Bakgrundsretinopati och retinala vaskulära förändringar

ICD-10 Primärvård

 • H350 Bakgrundsretinopati och retinala vaskulära förändringar

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Påvisning av specifika reaktiva retinala kärlförändringar som korsningsfenomen, kaliberväxlingar, blödningar och exsudat vid hypertoni.

Differentialdiagnoser

 • Korsningsfenomen och kaliberväxling och slingrande blodkärl förekommer normalt vid hög ålder och vid ateroskleros, utan hypertoni. Bedöm alltid förändringarna i förhållande till ålder.
 • Diabetisk retinopati – mikroaneurysmer, små blödningar, i sällsyntare fall vitaktigt exsudat och proliferativ retinopati.

Anamnes

 • Asymtomatisk under lång tid.
 • Obehandlade kan kärlförändringarna ge sig till känna genom snabbt påkomna synrubbningar, retinala blödningar med mera.

Kliniska fynd

 • Arteriell hypertoni.

Oftalmoskopi

 • Röd ögonbotten, särskilt i ung ålder och tidigt stadium – innan utbredd ateroskleros utvecklas.
 • Slingriga kärl med kaliberväxlingar.
 • Omegaformade kärlförändringar.
 • Korsningsfenomen.
 • Småblödningar.
 • Vid allvarlig retinopati tillkommer bomullsexsudat (små infarkter), papillödem och ischemisk, blek ögonbotten (dekompenserad hypertoni).
 • Diagnostiskt värde:
  • En systematisk översikt visade en betydlig variation mellan olika observatörer1
  • Korrelationen mellan hypertensiv retinopati och blodtryck är låg (PPV 47–72 %, NPV 32–67 %)
  • Slutsatsen var att rutinmässig fundoskopi inte tillför något i hanteringen av patienter med hypertoni

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Allmän kardiovaskulär utredning – se hypertoni.

Andra undersökningar

 • Fluoresceinangiografi

När remittera?

 • Vid exsudat, blödningar och papillödem som tecken på allvarlig och långt gången hypertoni bör patienten remitteras snabbt till ögonläkare, invärtesmedicinsk utredning och behandling.

Behandling

Behandlingsmål

 • Undvika sekundära ögonskador.

Allmänt om behandlingen

 • Adekvat behandling av blodtrycket.
 • Ögonbottenförändringar innebär förstärkt indikation på blodtryckssänkande behandling, eller intensivare behandling av blodtrycket.

Egenbehandling

 • Se hypertoni.

Läkemedelsbehandling

 • Se hypertoni.

Förebyggande åtgärder

 • Ögonbottenförändringar vid blodtryck i gränsområdet är uttryck för att hypertonin ger kärlskador och stärker indikationen för blodtryckssänkande behandling.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Kärlförändringarna kommer gradvis.

Komplikationer

 • Obehandlat tillstånd ger risk för blindhet.
 • Ökad komplikationsrisk vid ögonkirurgi (grå starr och liknande).

Prognos

 • Obehandlat är tillståndet allvarligt för synen.
 • Retinala kärlförändringar kan indikera risk för andra komplikationer av hypertonin som stroke, njurskador, kranskärlssjukdom med mera.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Hypertensiv retinopati

Patientföreningar

Uppföljning

Plan

 • Se riktlinjerna för hypertoni.

Vad bör kontrolleras?

 • Se riktlinjerna för hypertoni.

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons