Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Onkologi

Beslut från NT-rådet: OK för ny behandling mot trippelnegativ bröstcancer

Från och med nu rekommenderar NT-rådet regionerna att behandla trippelnegativ bröstcancer med Trodelvy som monotarapi.  


Lovisa
Publicerad den: 2022-07-19

Annons

Det nya beslutet gäller behandling av både barn och vuxna med med icke-resektabel eller metastaserad, trippelnegativ bröstcancer (medicinsk översikt om bröstcancer). Bröstcancerpatienterna ska dessutom tidigare ha fått två eller flera systemiska behandlingar – varav minst en mot avancerad sjukdom.

Mycket hög svårighetsgrad

Trippelnegativ bröstcancer är en typ  av hög svårighetsgrad och bland dessa patienter ser prognosen mer dyster ut jämfört med de som drabbas av andra former. När sjukdomen spridit sig finns som det ser ut idag få behandlingsalternativ. Ett läkemedel som ändå till viss del visat sig kunna förhindra cancern från att växa, dela och sprida sig är Trodelvys och dess aktiva substans sacituzumab govitecan. 

– För patienter som är aktuella för behandling med Trodelvy finns få behandlingsalternativ och sjukdomens svårighetsgrad anses mycket hög. Därför känns det extra glädjande att alla parter har bidragit till en snabb och konstruktiv hantering, vilket gör att vi nu kan komma med positiva besked till de patienter som väntar på behandling, säger Gerd Lärfars, ordförande för NT-rådet, i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

Läkemedlet godkändes av EU-kommissionen i november 2021 och under våren har  både Tandvård- och läkemedelsverket, det ansvariga läkemedelsföretaget  och NT-rådet arbetat med att påskynda processen för att införa läkemedlet  i Sverige. Rekommendationerna bygger på att sjukdomens höga svårighetsgrad, att det finns få behandlingsalternativ och att effekten av läkemedlet bedöms kliniskt relevant.

Förlängd överlevnad med Trodelvy

I bedömningen har NT-rådet har bland annat utgått från en öppen, randomiserad fas III-studie som visade en statistiskt signifikant förlängning för både total överlevnad och progressionsfri överlevnad jämfört med kemoterapi.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.