Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
NetdoktorPro bevakar | Onkologi

NetdoktorPro rapporterar från ASCO och EHA

Här samlar vi kongressrapporter, intervjuer och de största nyheterna från det internationella cancermötet ASCO. Nytt för 2022 är att vi även kommer bevaka hematologimötet EHA, som också infaller i juni.


Publicerad den: 2021-06-17 Uppdaterad den: 2023-05-09

Vill du bli först med att ta del av nyhetsrapporteringen från ASCO och EHA? Lämna din e-postadress här »

 

Bevakning från ASCO-GU 2023

 

Precsionsmedicin på väg inom prostatacancer 

Inom prostatacancer är de flesta nya studier mer eller mindre kombinationsbehandlingar och att man introducerar nya behandlingar i allt tidigare stadier av sjukdomen. Precisionsmedicin är också på väg inom prostatacancer på grund av det ökande intresset för genetisk testning och nya behandlingar, framför allt fyra olika PARP-hämmare som var det stora ämnet i årets kongress. Läs kongressrapporten från Anders Bjartell, professor i urologisk cancerforskning och överläkare vid Skåne universitetssjukhus. 

Läs mer här >>

PARP-hämmare visade betydelsefulla resultat vid prostatacancer 

Många spännande resultat presenterades gällande PARP-hämmare under årets ASCO-GU. PARP-hämmare har framför allt bra effekt vid HRR-gendefekter vid prostatacancer, menar Börje Ljungberg, professor i urologi vid Umeå universitet som var på plats under konferensen. 

Läs hans kongressrapport här >> 

Stort intresse för behandling av njurcancer 

Det fanns ett stort intresse för behandlingen av njurcancer, med ett antal studier av andra linjens och senare linjers behandlingar efter första linjens immunoterapi. Det skriver Börje Ljungberg, professor i urologi vid Umeå universitet som var på plats under ASCO GU 2023. 

Läs kongressrapporten här >>

Bevakning från ASCO och EAH 2022 

 

3 spännande nyheter – presenterade under ASCO 2022

Under världens största kongress för onkologer, som i år hölls i Chicago, presenterades flera lovande forskningsresultat. Inte minst gällde det området bröstcancer. Antonios Valachis, docent och överläkare vid Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro samt regional representant i vårdprogramgruppen för bröstcancer var på plats.  

Läs mer här >>

CAR-T och bispecifika antikroppar: ”En revolution för blodcancerbehandling”

Lise-lott Eriksson, ordförande på Blodcancerförbundet bevakade den årliga hematologi kongressen European Hematology Association, EHA 2022. Här delar hon med sig av höjdpunkterna från årets kongress. 

Läs intervjun med Lise-lott Eriksson här >>

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

EHA 2022: Bispecifika antikroppar för B-cellslymfom – ett hot mot CAR-T

Under det årliga hematologimötet, European Hematology Congress, EHA, presenterades flera spännande nyheter som framöver kan komma att påverka både handläggning och behandling av patienter med olika blodsjukdomar. Hans Hagberg , docent och överläkare på Onkologkliniken på Akademiska sjukhuset var en av dem som följde mötet. 

Läs mer här >>

EHA 2022: Höjdpunkterna från hematologimötet du inte vill missa

Under årets hematologiforskningsmöte, European Hematology Congress, EHA presenterades flera spännande medicinska framsteg  – både kopplat till patientöverlevnad men också förbättring av livskvaliteten bland de som botas eller lever med sin sjukdom. Här återger docent och överläkare vid Akademiska sjukhuset, Hans Hagberg de viktigaste delarna från mötet i en kongressrapport. 

Läs kongressrapporten här >>

Strålning ingen självklarhet efter bröstkirurgi

ASCO 2022: Under den stora kongressen American Society of Clinical Oncology som i år hölls i Chicago, presenterades bland annat en kanadensisk studie som nu öppnar för att fler kvinnor med tidig bröstcancer ska slippa strålbehandling efter kirurgi. 

Läs mer här >> 

Lovande behandling kan bli standard framför cellgifter vid bröstcancer

ASCO 2022: Läkemedlet trastuzumab deruxtekan har länge setts som en lovande alternativ terapi till standardbehandling vid återfall hos patienter med metastatisk HER2-positiv bröstcancer. Under årets American Society of Clinical Oncology presenterades ytterligare glädjande resultat gällande läkemedlet. 

– Det viktigaste som hänt på över 10 år, säger Jonas Bergh, professor i onkologi vid Karolinska institutet

Läs mer här >>

Ny KRAS-hämmare ger hopp om bättre prognos vid lungcancer

Under ASCO 2022 – världens största cancerkongress som nyligen hölls i Chicago, presenterades viktiga fynd kring en ny KRAS-hämmare. Det här inger ytterligare hopp om en ljusare framtid för patienter med långt framskriden lungcancer. 

Läs mer här >>

Bevakning från ASCO 2021

De största nyheterna om lungcancer

Med tanke på de senaste medicinska framstegen är lungcancer, liksom i fjol, ett av de områden som står i fokus under ASCO. Nya målriktade behandlingar, alternativa läkemedel vid resistensutveckling och fortsatt goda resultat vid immunterapi, samtidigt som användning av cytostatika minskar. Mer om det kan du läsa i en kongressrapport, skriven av Georgios Tsakonas, biträdande överläkare vid Lung Onkologiskt Centrum på Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Läs kongressrapporten här >>

Bröstcancer – det här minskar återfallsrisken hos högriskpatienter

Inom bröstcancer och gastrointestinal cancer var det framför allt en nyhet som stack ut under årets ASCO. Det berättar Leif Klint, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som bevakade dessa områden. Nyheten innebär en helt ny behandlingsindikation hos fem till tio procent av alla med bröstcancer.

Läs mer här >>

En dynamisk period inom vården av AML-patienter

På kort tid har det skett stora framsteg inom både diagnostik- och terapisidan för akut myeloisk leukemi (AML). En patientgrupp där framförallt äldre har haft dålig långtidsprognos och få har blivit botade. Genom breda genetiska analyser har man kartlagt och bättre definierat riskgrupper samt utvecklat nya behandlingar. Vi är inne i en dynamisk period nu, menar Gunnar Juliusson, professor och överläkare vid Hematologiska kliniken på Skånes universitetssjukhus.

Läs mer här >>

Ökad överlevnad vid multipelt myelom – Hopp om ett botemedel

Under årets möte presenterades flera spännande nyheter, som har stor betydelse för patienter med myelom. I den här kongressrapporten har hematologispecialisten Hareth Nahi valt att fokusera på multipelt myelom.

Läs kongressrapporten här >>

Läs även en intervju med Hareth Nahi här >>

Bevakning från ASCO 2020

Kongressrapport: Livsavgörande upptäckter inom prostatacancer

Även om årets kongress var annorlunda förmedlades även denna gång högintressant vetenskap inom prostatacancerområdet. Det skriver Jan-Erik Damber, specialist i urologi och seniorforskare vid Göteborgs universitet, om i en kongressrapport där han lyfter det viktigaste inom området.

Läs hela rapporten >>

Ny metod förlänger överlevnaden vid avancerad prostatacancer

I en intervju med Jan-Erik Damber berättar han vad han personligen tyckte var den viktigaste nyheten som presenterades under årets ASCO.

Läs hela intervjun >>

Största nyheterna om kolorektalcancer

Immunterapi överlägset standardbehandling hos cancerpatienter med MSI-high-mutation. Nya rekommendationer för preoperativ behandling vid avancerad rektalcancer. Det är några av nyheterna från årets stora cancerkongress, som överläkaren Leif Klint bevakade.

Läs artikeln här >>

Nytt hopp för patienter med aggressiv bröstcancer

Under ASCO presenteras data från studier om spridd bröstcancer, där nya metoder avsevärt förbättrade effekten av behandlingen till en patientgrupp där det tidigare har saknats hopp.

Läs artikeln här >>


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.