Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Onkologi

Lovande behandling kan bli standard framför cellgifter vid bröstcancer

ASCO 2022: Läkemedlet trastuzumab deruxtekan har länge setts som en lovande alternativ terapi till standardbehandling vid återfall hos patienter med metastatisk HER2-positiv bröstcancer. Under årets American Society of Clinical Oncology presenterades ytterligare glädjande resultat gällande läkemedlet. 

– Det viktigaste som hänt på över 10 år, säger Jonas Bergh, professor i onkologi vid Karolinska institutet till Dagens Medicin. 

 


Lovisa
Publicerad den: 2022-06-29

Lovande behandling kan bli standard framför cellgifter vid bröstcancer
Annons

Bland de som drabbas av bröstcancer har cirka 12-15 procent HER2-positiva tumörer, vilket innebär en ökad celltillväxt och celldelning. Tack vare avancerade analysmetoder samt de her2-riktade läkemedel som finns idag, har prognosen och överlevnaden bland dessa patienter förbättrats avsevärt de senaste 20 åren. Och framtidsutsikterna ser även de goda ut. Det här var något som bland annat stod i centrum under årets kongress i Chicago.  

LÄS MER:  3 spännande nyheter – presenterade under ASCO 2022

Väsentligt förlängd överlevnad för patienter med bröstcancer

Enligt den fas 3 studie som presenterades under ASCO 2022 kan överlevnaden bland patienter med långt framskriden bröstcancer förlängas med upp till ett halvår tack vare läkemedlet trastuzumab deruxtekan. Ett glädjande besked. 

Annons
Annons

– Detta är mycket övertygande resultat och bland det viktigaste som hänt i bröstcancerfältet på tio år, säger Jonas Bergh, professor i onkologi vid Karolinska institutet och fram tills nyligen ordförande i nationella vårdprogramgruppen för bröstcancer i en intervju med Dagens Medicin. 

Tester på ny patientgrupp 

I den nya studien testade forskarna cytostatika-antikroppskonjugatet trastuzumab deruxtekan på tumörer med lågt uttryck av her2 – en vanlig patientgrupp men som hittills inte inte behandlats med läkemedel mot her2. De 577 patienter som ingick i testgruppen hade i median behandlats med tre linjer av standardterapi, inklusive minst en linje av cytostatika, mot återfall eller metastatisk sjukdom. Deltagarna lottades till att få antingen trastuzumab deruxtekan eller deras läkares val av cytostatika. 

LÄS MER: Höjdpunkterna från hematologimötet EHA du inte vill missa

Forskarna fann positiva resultat både bland deltagare med och utan hormonreceptorpositiva tumörer. Patientgruppen med hormonreceptorpositiva tumörer var dock det man främst fokuserade på. I den här gruppen sågs progressionsfri överlevnad på 10,1 månader bland dem som fått trastuzumab deruxtekan, jämfört med 5,4 månader i kontrollgruppen. Även medianöverlevanden var bättre i trastuzumab deruxtekangruppen med 23,9 jämfört med 17,5 månader. 

Annons
Annons

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ESMO (European Society for Medical Oncology)? Lämna din e-postadress här »

– De här resultaten etablerar lågt uttryck av her2 som en ny grupp tumörer för målriktad behandling och med trastuzumab deruxtekan som en ny standardbehandling, sa studiens försteförfattare Shanu Modi, från Memorial Sloan Kettering cancer center i New York, vid en presskonferens den 5 juni. 

Antonios Valachis, docent och överläkare vid Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro samt regional representant i vårdprogramgruppen för vårdprogram bröstcancer var på plats under kongressen och håller med om att resultaten ger hopp om bättre och mer patientvänlig  behandling.

 – Det här gör att man kan förvänta sig att läkemedlet framöver blir standard framför cellgifter för dessa patienter, säger han. 

Viktiga biverkningar att ta hänsyn till 

Förekomsten av biverkningar var också dem ungefär densamma i båda grupperna. Det var då framförallt lungbiverkningar som togs upp, vilket drabbade 12 procent av patienterna med tre dödsfall till följd av denna komplikation. 

Enligt Dagens Medicin uppskattar Jonas Bergh att runt 500 patienter i Sverige årligen skulle komma i fråga för behandling med trastuzumab deruxtekan.

– Eftersom läkemedlet redan finns tillgängligt hade man gärna velat erbjuda det omgående till aktuella patienter, men enligt senare års ordning behövs klartecken från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och det svenska ordnade införandet, säger han. 

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Enligt honom är studien i stort väldesignad, men pekar samtidigt på en del oklarheter. 

Få frågetecken kring studien 

– Mitt enda frågetecken gäller att forskarna även synes ha använt tidigare sparade äldre tumörprover för att mäta her2-status. Vi vet dock att tumören till delar ändrar egenskaper när den metastaserar och man kan därför misstänka att en del av patienterna i studien därför helt förlorat her2-receptorerna på sina metastaser. Så kanske hade resultaten varit ännu bättre om man bara inkluderat dem med säkerställt lågt uttryck av her2 på metastaserna, säger Jonas Bergh till Dagens Medicin. 

Redan en godkänd behandling 

Som det ser ut idag är läkemedlet godkänt för behandling av vuxna med icke-resektabel eller metastaserad her2-positiv bröstcancer som tidigare har fått två eller fler behandlingsregimer riktade mot proteinet. 

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.