NetdoktorPro bevakar | Onkologi

Riksmöte MPN: Ny metod ger precis prognos för patienten

Med hjälp av en ny analysmetod är det möjligt att få fram en mer exakt prognos för den enskilda patienten som drabbats av någon av de myeloproliferativa sjukdomarna. Vidare är flera nya behandlingsmetoder på väg och fokus ligger på livskvalitén. Detta var några av beröringspunkterna under det internationella riksmötet för MPN.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2018-02-06
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

– Det var ett bra möte! Som läkare är Riksmötet för MPN intressant ur huvudsakligen två synvinklar. Dels är det en möjlighet att sammanfatta var vår kunskap kring diagnostik och behandling befinner sig idag, dels se vad patienter och anhöriga tycker är angeläget att diskutera, säger Peter Johansson, överläkare vid Hematologsektionerna/NU-sjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som var på plats under riksmötet i Göteborg den 27:e januari.

Annons
Annons

Tillsammans med kollegan Björn Andreasson föreläste han diagnosspecifik om de tre MPN-diagnoser essentiell trombocytemi (ET), polycytemia vera (PV) samt myelofibros (MF). På plats var även Claire Harrison, professor vid Guy's and St Thomas' Hospital i London. Hon har varit med i flera stora framsteg inom forskningsfältet för myeloproliferativa neoplasier och utformat globala kliniska prövningar, till exempel den första studien för JAK-hämmare i Europa.

Precis prognostisk information vid MPN

Något som diskuterades och debatterades under riksmötet var behandling, vilket en av Claire Harrisons föreläsningar handlade om.

peter johansson overlakare2

– Sedan den första JAK2-inhibitorn registrerades har nya liknande substanser inte haft någon succé då dessa medel har visat sig ha oväntade biverkningar och i nuläget är endast ruxolitinib registrerat. Det kommer andra läkemedel för MPN men det ligger åtminstone några år framåt i tiden för eventuell registrering, säger Peter Johansson.

Ännu ett område som lyftes under mötet var NGS (Next Generation Sequencing), det vill säga analys av ett antal gener och mutationer.

– Genom att samla in NGS hos 2 040 MPN-patienter och korrelera till kliniska data som till exempel myelofibrosutveckling, leukemi eller död kan man få mer precis prognostisk information för den enskilda patienten. Sen är frågan om man vill ha det som enskild patient om det inte kan vägleda för olika terapival.

Annons
Annons

Fler kvinnor drabbas av komplikationer

En annan sejour som professor Claire Harrison höll i handlade om kvinnor och MPN.

– Som känt utvecklar fler kvinnor än män essentiell trombocytemi. Man fann även i den så kallade ECLAP-studien (studie av acetylsalicylsyra vid polycytemia vera) att fler kvinnor drabbades av venösa tromboser med det motsatta förhållandet avseende arteriella tromboser. Man finner också att en majoritet av patienter med buktromboser associerade till MPN är kvinnor, säger Peter Johansson.

Han berättar att Claire Harrison även redogjorde för graviditeter vid MPN-sjukdom där det finns överrisk för missfall.

– Det diskuterades inte mycket men ett bra alternativ för behandling under graviditet är med interferon.

 Vill förbättra livskvalitén hos patienterna

Under sista åren har ett flertal studier publicerats kring livskvalitet och MPN.

– Björn Andreasson redovisade nyligen sammanställda data där man jämför livskvalitet hos nydiagnostiserade MPN-patienter där man finner en klar skillnad jämfört med individer i samma ålder men utan MPN-sjukdom, säger Peter Johansson.

Med bättre behandlingar är målet att förbättra livskvalitén hos patienter som lever med myeloproliferativ sjukdom.

 

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons