Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Patientfall | Onkologi

Din patient har spridd lungcancer

Undersökning med lungröntgen följt av datortomografi (DT) av thorax och övre buk visar att patienten har vänstersidig lungtumör med pleural spridning, men också förstorade lymfkörtlar i mediastinum och hals samt bilaterala multipla metastasmisstänkta noduli. Patienten remitteras till lungklinik för fortsatt utredning.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2020-07-07 Uppdaterad den: 2021-03-17

Din patient har spridd lungcancer

Patientfall om lungcancer – följ 62-åriga Katarina genom hennes vårdresa

Prognosen för lungcancer har länge varit dyster, men under de senaste decenniet har läget förändrats. Från att behandlingen enbart ha utgjorts av cytostatika erbjuds patienterna målstyrd behandling med tyrosinkinashämmare, och sedan några år tillbaka även olika immunonkologiska så kallade checkpointinhibitorer. Samtidigt leder de nya metoderna till helt andra typer av biverkningar än tidigare.

– Det är en ny typ av biverkan som man inte är van vid när man tänker cancer. Ofta tänker man att man får sämre immunförsvar, men här har vi istället överaktiverat det. De här patienterna drabbas inte av vanliga infektioner som våra cancerpatienter gjorde när de fick cellgifter. Istället handlar det om inflammation i olika vävnader, till exempel i sköldkörteln, lungorna, eller tarmen, säger Anders Vikström, överläkare vid Lungmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.

Patientfall om avancerad lungcancer

Anders Vikström har varit med och tagit fram ett patientfall om immunterapi vid lungcancer, där läkare (främst riktat till onkologer och lungläkare) får lära sig mer om detta. Patientfallet är i fem delar med kontrollfrågor, följt av ett kortare resonemang kring de olika svarsalternativen.

Klicka här för att komma till patientfallet >>


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.