Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Onkologi

Mammografi räddar liv även bland 70-plussare

När kvinnor över 70 år blev inbjudna till regelbunden mammografi minskade risken för att dö i bröstcancer med 20 procent, enligt en omfattande studie vid Umeå universitet.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2020-10-21
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

Det har varit oklart vilka åldersgrupper som bör erbjudas regelbunden mammografi, vilket har lett till att länder har gjort olika bedömningar och rekommendationerna varierar.

Den nya studien bygger på en 20 år lång uppföljning och över 2 000 dödsfall i bröstcancer. Resultaten visade att dödligheten i bröstcancer minskade med 20 procent bland gruppen kvinnor i ålder 70–74 när de blev erbjudna mammografi, jämfört med dem som endast bjudits in till undersökning upp till 69 års ålder. Bland kvinnorna som sedan genomgick undersökningen minskade risken med hela 27 procent.

Sätta in behandling i tid

I de flesta länder inbjuds kvinnor till mammografiscreening upp till 69 års ålder, medan några länder däribland Sverige på senare tid har valt åldersgränsen 74 år.

– Resultaten styrker att det svenska beslutet att stå fast vid den övre åldersgränsen på 74 år för mammografiscreening var riktigt, säger Håkan Jonsson, docent vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

De flesta randomiserade studierna som har gjorts inom området genomfördes för ungefär 40 år sedan och endast en av dessa studierna inkluderade kvinnor över 70 år. Dessutom var denna åldersgrupp då för liten för att kunna ge ett tydligt resultat. Eftersom få länder har inbjudit dessa kvinnor till screening är observationsstudier sällsynta, vilket innebär att evidensen för värdet av mammografi i den äldre åldersgruppen har varit svag. Därför är den aktuella studien viktig – också för att vi blir allt äldre, menar Håkan Jonsson.

– I takt med att vi lever längre och är aktiva högre upp i åldrarna är det värdefullt att också undersöka förekomsten av cancer för att sätta in behandling i tid.

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASCO (American Society of Clinical Oncology)? Lämna din e-postadress här »

Annons
Annons

    Källor

  • Umeå universitet - https://www.umu.se/nyheter/mammografi-raddar-liv-aven-bland-aldre2_9699206/

Annons
Annons
Annons

Annons