Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Allmänmedicin

Äldre har svårare att hantera smärta

Hallå där Hans Johansson, överläkare vid smärtmottagningen på Södertälje sjukhus, tillika NetdoktorPros expert på smärta.


Publicerad den: 2015-04-16

Annons

Vad är annorlunda med smärta hos äldre?

– Till att börja med är både kroppen och smärtsinnet åldrat. Äldre är känsligare för smärta och har samtidigt svårare att hantera och modulera smärtan.
Även kroppens reserver är mindre hos äldre. Får exempelvis en yngre person ont i ryggen kan vissa rörelser kompenseras med hjälp av starka armar, vilket ibland är omöjligt för äldre. Smärtan får därför en större livspåverkan.
Hos äldre patienter tenderar smärtan att bli mer diffus och långvarig. Samtidigt står de ofta på flera olika läkemedel, vilket kan försvårar diagnos och behandling. En ytterligare skillnad är att smärtan hos äldre orsakas av flera underliggande mekanismer, jämfört med andra patienter.

Hur är intresset för långvarig smärta inom professionenHans Johansson, överläkare och specilist i geriatrik,?

– Överlag är smärta ett område med låg status inom läkarkåren, och därmed är intresset svalt. Det visar sig redan på läkarutbildningen som endast lägger 0,2 procent av utbildningstiden på smärta och smärtlindrande behandlingar. Det är oförsvarbart gentemot patienterna, och signalerar samtidigt till blivande läkare att smärta
inte är ett viktigt medicinskt område.

Annons
Annons

I dag är uppemot 20 procent av den vuxna befolkningen drabbad
av långvarig smärta, men riktlinjerna och kunskapsstödet som ska stödja läkarna i arbetet är outvecklade. Det bidrar till att långvarig smärta är ett underbehandlat område, vilket orsakar stora samhällsekonomiska kostnader till följd av långa sjukskrivningar och ett stort vårdbehov.

Hur ser det ut på forskningsfronten?

– Det har hänt mycket de senaste tio åren, men inte tillräckligt tyvärr. Forskningsunderlaget är fortfarande svagt gällande smärta hos äldre. I dag finns fler än 400 000 vetenskapliga artiklar om mänsklig smärta, men endast några procent av publikationerna berör smärta hos dem över 65 år. Äldre, som speglar de vanligt förekommande patienterna i vården, med multisjukdom, inte sällan kognitiv svikt och en omfattande läkemedelsbehandling ingår alltför sällan i befintliga studier.
Jag önskar att det kom fler studier om hur äldre påverkas av långtidsbehandlingar med opioider, i dag saknas undersökningar om längre behandlingstider. Det vore intressant att veta mer om nyttan, respektive riskerna, med en sådan behandling. Jag hoppas även på fler studier som undersöker effekten av KBT-behandlingar på äldre med kronisk smärta. 

Träffar du som läkare många äldre patienter med långvarig smärta? Kommentera gärna direkt under artikeln.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.