Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Allmänmedicin

Med nya patientlagen ökar kraven på vårdens informationsplikt

Sedan årsskiftet gäller en nya patientlag vars syfte är att stärka och tydliggöra patientens ställning. Lagen ska även främja patientens självbestämmande och delaktighet i vården. Den nya lagen innebär att vården måste informera patienten mer omfattande och tydligare än tidigare.  


Publicerad den: 2015-06-12

Annons

Den 1 januari 2015 trädde den nya patientlagen i kraft. Lagen förstärker de delar ur Hälso- och sjukvårdslagen som berör vårdens relation till patienten. Med den nya patientlagen ökar informationsplikten vilket innebär stora utmaningar för vårdgivare och landsting över hela landet.
Några av de större förändringarna är:

Patienten har rätt att välja öppenvård i andra landsting

Med den nya lagen kan patienten välja primärvård och specialistvård i ett annat landsting. Det är även möjligt att lista sig på annan vårdcentral än de i hemlandstinget - vilket innebär att landstingen inte längre får prioritera sina egna invånare framför patienter som är hemmahörande i ett annat landsting.

 • Huvudregeln är att patienten själv står för resekostnaden till det andra landstinget.
 • Det kan krävas en läkarremiss för tillgång till öppenvård inom landsting där patienten bor. Kravet på läkarremiss gäller då även för öppenvård i annat landsting – trots att det landstinget inte har något krav på läkarremiss.

Möjligheten att registrera sig på vårdcentraler i andra landsting

Annons
Annons

Detta gäller för vårdcentraler inom landsting, men även för privata vårdgivare som har avtal med landstinget. Om patienten vill kan denne bo i ett landsting, vara registrerad i ett annat samt söka vård i ett tredje.

En ny medicinsk bedömning ska kunna ges i ett annat landsting

Det har sedan tidigare varit möjligt att få en förnyad medicinsk bedömning, dock har den varit begränsad till situationer då patienten har en livshotande eller allvarlig sjukdom. I den nya patientlagen finns inte längre denna begränsning.

Tydligare krav på landstingen som informatör

Alla patienter ska få information om:

 • hälsotillstånd
 • metoder som finns för undersökning, vård och behandling
 • hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning
 • vid vilken tidpunkt patienten kan förvänta sig att få vård
 • det förväntade vård- och behandlingsförloppet
 • väsentliga risker för komplikationer och biverkningar
 • eftervård
 • metoder för att förebygga sjukdom eller skada
 • möjligheten att välja behandlingsalternativ
 • möjligheten att få fast läkarkontakt (inom primärvården)
 • möjlighet att få en ny medicinsk bedömning
 • möjlighet att få en fast vårdkontakt
 • möjlighet att välja offentligt finansierad hälso- och sjukvård
 • vårdgarantin
 • möjlighet att få upplysningar hos Försäkringskassan om vård i ett annat EES-land eller i Schweiz
Annons
Annons

Vårdpersonal kan behöva utbildning och stöd för att kunna leva upp till de nya kraven på informationsplikt. Tanken med patientlagen är att vården ska bli säkrare genom att utvecklas tillsammans med patienterna. 

Vad tycker du om den nya patientlagen? Kommentera gärna direkt under artikeln.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.