Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Allmänmedicin

Överbeläggningar beror på dålig logistik

Fler invånare och allt färre vårdplatser. Så har utvecklingen sett ut i Sverige under en längre tid. Överbeläggningar i vården med bristande patientsäkerhet och dålig arbetsmiljö har det senaste året varit ett hett debattämne, men de senaste rapporterna visar att problemen inte enbart beror på bristande resurser.


Publicerad den: 2011-12-12

Annons

På Medicinska riksstämman 2011 presenterade Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, det gemensamma arbetet som gjorts under året med att kartlägga och utreda överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter.

– Synen hos beslutsfattarna är ändrad, överbeläggningar är ett stort problem. Vi är väldigt glada över att vi nu har en samsyn, sade Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm som tillsammans med ansvarig utredare på SKL,

Margaretha Berglund Rödén, höll i en debatt på Medicinska riksstämman.
Den kartläggning som Socialstyrelsen och SKL gjort under våren visade att åtta av tio svenska sjukhus hade dagliga överbeläggningar. Men inte enbart på grund av att vårdplatserna var för få, enligt Margaretha  Berglund Rödén.

Annons
Annons

– Det finns ingen korrelation mellan överbeläggningar och antalet invånare per vårdplats, sa hon.

Som exempel nämnde hon Gävleborgs landsting, som idag har fler antal invånare per vårdplats än andra landsting utan att ha fler antal överbeläggningar.

– De har däremot plockat bort sina vårdplatskoordinatorer, så att patienterna hamnar på rätt plats från början och slipper flyttas runt. Man har man även sett till att vårdplaneringen görs i patientens hem istället för på sjukhuset. Det är viktigt att skapa trygg vård närmare hemmet, så att patienten vågar stanna hemma. På så sätt kan vi också minska överbeläggningarna, sa hon.

Samtidigt underströk hon betydelsen av att inte vara motvillig till att ta emot de patienter som söker hjälp, för att i slutändan få en mer effektiv vård.

Annons
Annons

– Vi ska sluta mota bort patienterna och sluta diskutera om det är din eller min patient. Tar vi emot dem med en gång går det snabbare och vi kan minska överbeläggningarna.

Enligt undersökningar är den optimala beläggningsgraden omkring 90 procent. När beläggningsgraden överstiger det ”börjar det bli kaos”, enligt Margaretha Berglund Rödén. Når beläggningen 93 eller 94 procent ökar antalet oönskade händelser radikalt. 
Under ett symposium med samma tema på Medicinska riksstämman presenterade såväl landsting som myndigheter sin syn på problemet. Logistikforskaren Håkan Aronsson, Linköpings universitet, pekade på att dålig planering är en viktig orsak.

– Överbeläggningar beror på en dålig strategi för att hantera det varierande flödet av patienter. De obalanser vi skapar själva kan elimineras, sa han.

Sven Oredsson, medicinsk rådgivare i Region Skåne, såg dock inte att enbart bättre logistik räcker för att lösa problemen. En utredning av vårdplatsfrågan i Skåne visade att 250 nya vårdplatser kommer att behövas de kommande fem åren.

– Det motsvarar ett mindre sjukhus. Att enbart öka vårdplatserna löser inte problemet, men inte heller enbart effektivisering, sa han.

Margareta Berglund Rödén från SKL var övertygad om att den modell för jämförelser och utvärdering av överbeläggningar och utlokaliseringar som Socialstyrelsen nu tar fram kommer att få effekt.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

– Om vi mäter och jämför oss tror jag att vi om tio år kommer kunna se tillbaka på detta som den tid då vi hade problem med överbeläggningar.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.