Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Allmänmedicin

Tar ronden hänsyn till patientens integritet?

Den traditionella ronden med flerbäddsrum kan inskränka på patientens rättsliga skydd till personlig integritet. Ronden kan behöva genomföras på andra sätt för att värna om patientuppgifter, menar Ulrika Sandén som är universitetslektor i rättsvetenskap vid Örebro universitet.


Publicerad den: 2014-12-04

Annons

Ulrika Sandén arbetar vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet, och till vardags undervisar hon bland andra läkarstudenter i medicinsk rätt. Hon är en av föreläsarna i symposiet som berör den traditionella ronden i ett flerbäddsrum.

– Vid en sådan rond diskuteras patientens hälsotillstånd och andra personliga förhållanden medan det finns övriga patienter i salen. Det innebär att "medpatienter" kan lyssna till vad som sägs om den patient som för tillfället rondas, säger Ulrika Sandén.

Upplägget med den traditionella ronden väcker därmed frågor om det rättsliga skyddet för patientens personliga integritet.

– En viktig aspekt är den grundläggande skyldigheten för såväl vårdgivare som hälso- och sjukvårdspersonal att visa patienten omtanke och respekt.

Patienten ska ge samtycke

Hon betonar att sjukvårdspersonalen har skyldighet att iaktta sekretess och tystnadsplikt. Men med dagens upplägg av ronden kan patientuppgifter enkelt röjas för utomstående som befinner sig i samma rum. Frågan är under vilka förutsättningar ett sådant röjande är tillåtet?

Som huvudregel krävs att patienten samtycker till att uppgifter om honom eller henne diskuteras när andra patienter är närvarande i salen, menar Ulrika Sandén.

– Utifrån ett integritetsperspektiv talar starka skäl för att ordna ronden på ett annat sätt än att genomföra den i närvaro av andra patienter.

Hon nämner att Kungälvs sjukhus har ett bra upplägg på ronden, där får patienten träffa sitt vårdteam i ett enskilt rum. En sådan rutin överensstämmer väl med grundläggande principer inom hälso- och sjukvården, som respekt för patientens integritet.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.