Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Diabetes

Färre patienter med typ 1-diabetes dör i hjärt-kärlsjukdom

Allt färre patienter insjuknar och avlider i hjärt-kärlsjukdomar till följd av typ 1-diabetes. Det visar en studie från Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. 


Lovisa
Publicerad den: 2022-08-18

Annons

Patienter med typ-1 diabetes har historiskt sett haft en högre risk att dö i hjärt- kärlsjukdomar jämfört med människor i allmänhet. Även om gruppen diabetiker  fortfarande har en förhöjd risk med upp till fem gånger har samtidigt antalet hjärt-relaterade komplikationer stadigt minskat de senaste decennierna.

 – För dem utan njurkomplikationer eller tidigare hjärtsjukdomar – vilka utgör knappt hälften av dem vi studerat – är dödligheten inte större än inom normalbefolkningen i stort, säger forskaren Sara Hallström som också förväntar sig att prognosen kommer förbättras ytterligare i framtiden.

 – Med dagens diabetesvård kommer många barn och unga vuxna med typ 1-diabetes sannolikt ha en god prognos i framtiden eftersom allt större grupper når en god blodsockerkontroll och har fler riskfaktorer välbehandlade, vilket resulterar i relativt låg risk för utveckling av njur- och hjärtsjukdom.

Annons
Annons

Variationer inom patientgruppen 

Studien är utförd av Göteborgs universitet i samarbete med forskare vid Linköpings universitet och Harvard Medical School i USA.

Forskarna som står bakom gick igenom data från nationella register för över 45 000 patienter med typ 1-diabetes och jämförde sedan uppgifterna med en kontrollgrupp på över 220 000 personer. Utöver trenden med minskad risk för hela gruppen var ett viktigt resultat variationerna inom patientgruppen.

 – Det här innebär att vården vid typ 1-diabetes behöver differentieras än mer i hög- och lågriskpatienter med tanke på högt blodsocker, njursjukdom eller hjärtsjukdom. 

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från diabeteskongresserna ADA och EASD? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.