Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Diabetes

Fler saknar koll på blodsockret

Allt färre diabetiker mäter sitt blodsocker och var fjärde vet inte sitt blodsockervärde. Patienter får inte heller den utbildning de behöver från vården enligt en ny undersökning bland diabetiker.

Annons

Drygt 2000 personer med diabetes typ 2 har svarat på en enkät om hur de upplever sin sjukdom och vården. Den är en uppföljning av en liknande studie som gjordes för fyra år sedan. Då var det 95 procent som sade sig mäta sitt blodsocker, men i årets studie har den andelen minskat till 88 procent.

Enligt rapporten som presenteras av Diabetesförbundet och AstraZeneca hänger detta ihop med att även förskrivningen av teststickor har minskat i motsvarande grad och ligger i dagsläget enligt undersökningen på 85 procent. Framför allt är det de som står på behandling med tabletter som inte får teststickor utskrivna. Var fjärde diabetiker vet inte sitt blodsockervärde.

Annons
Annons

 − En fullständig katastrof, menade Diabetesförbundets ordförande Fredrik Löndahl och Anders Lindh, verksamhetschef Husläkarna i Österåker, Praktikertjänst när siffrorna presenterades.

 

Även andra försämringar har skett i vården enligt undersökningarna. Bland annat har andelen som får ögonbottenundersökning minskat med några procentandelar. Nio av tio av de som svarat i år har fått ögonbottenundersökning. Var femte svarande säger också att de inte fått sina fötter undersökta under det senaste året.

Annons
Annons

− Majoriteten av diabetikerna har nervskador i fötterna. De ska erbjudas vård för att ta hand om sprickor och förhårdnader. Svårläkta sår på fötterna är ett bra mått på progress av sjukdomen, sa Anders Lindh.

Knappt hälften av diabetikerna tycker att de själva har huvudansvaret för sin behandling.

I år säger fyra av tio diabetiker att de aldrig fått någon utbildning om sin sjukdom hos sjukvården. Allra sämst ser det ut för de som haft sin diabetes tre år eller kortare tid. Där säger mer än hälften av de som svarat i år att de aldrig fått någon utbildning om diabetes.

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från diabeteskongresserna ADA och EASD? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.