Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Debatt | Gastroenterologi

Gatroskopiindikationer

Gastroskopi har för många patienter en obehaglig klang, och de flesta bävar för att de inte skall klara av det. En stor majoritet av patienter tror på allvar att de är mer känsliga i svalget än alla andra och att de därför inte kommer att klara av undersökningen utan specialbehandling.


Publicerad den: 2014-08-26

Annons

Med specialbehandling menar de i flertalet fall extra mycket lugnande medel eller kanske till och med sövning. Oftast refererar de då medvetet eller omedvetet till något de själva eller närstående varit med om för länge sedan. Idag är gastroskopi ett avsevärt mycket lindrigare ingrepp beroende på att instrumenten är mycket bättre (mer uthärdliga för patienten samtidigt som de ger bättre bild och lättare kan användas för terapiförsök) och endoskopisterna och endoskopistassistenterna är mycket bättre tränade.

Genom åren har man också lärt sig att indikationerna för gastroskopi bör vara olika med avseende på patientens ålder:

Yngre patienter

Annons
Annons

Svårare att tåla övre endoskopi

Sällan kronisk NSAID-medicinering

Sällan ulcus duodeni eller ventriculi

Mycket sällan tumörer

Annons
Annons

Äldre patienter

Ofta mycket lätt tåla övre endoskopi

Relativt ofta NSAID-medicinering

Ulcus duodeni eller ventriculi oftare

Tumörer inte sällsynt

Ovanstående schema måste naturligtvis balanseras mot graden av symptom; exempelvis om patienten har kräkts blod – undantaget om det har varit en ”möjlig” röd färgning i det uppkräkta eller ett enstaka blodkoagel – är gastroskopi indicerat oavsett ålder.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Den största skillnaden med avseende på indikationen för gastroskopi är sannolikheten att man hittar någon sjukdom som är behandlingskrävande. Idag är således peptiska sår i ventrikel och duodenum en direkt ovanlig sjukdom hos unga människor, men med ökande incidens främst hos NSAID-medicinerande äldre människor. Ventrikelcancer är också den äldre människans sjukdom, och även om det finns yngre människor med malignitet i magsäcken är det så ovanligt att man inte bör misstänka det om det inte finns särskilda skäl.

Indikationen för gastroskopi hos unga människor skall vara striktare än hos äldre och man måste överväga vilka sannolika fynd vid skopi som skulle påverka terapin.

I synnerhet hos många yngre är det vanligt med ganska kraftig smärta i bukens övre del av och till. Det kan vara så besvärligt att de söker på akutmottagningen, men om man har is i magen (på kirurgen och möjligen på patienten) så visar sig denna buksmärta ganska snabbt bli betydligt bättre och patienten kan oftast börja äta lite försiktigt samma dag,

Epigastriesmärta av denna typ är inte indikation för gastroskopi – alltför många (främst unga kvinnor) har med stort besvär genomgått undersökningen utan att man hittat något patologiskt. Om man trots allt skulle kunna dokumentera något som klassas som gastrit – en omdisputerad term som egentligen kräver att diagnosen ställts på en biopsi – är det ändock inte sannolikt att det leder till några nya terapeutiska överväganden. De patienter som har en anamnes talande för psykosomatisk magsjukdom skall också gastroskoperas med stor återhållsamhet.

Om man således skall vara återhållsam med gastroskopiremisser på unga kan det motsatta vara en handlingslinje avseende äldre. Detta beror dels på att äldre har så mycket lättare att tåla själva skopin, dels att utfallet avseende behandlingskrävande sjukdomar är så mycket större. Om man dessutom rekommenderar gastroskopi vid indikation på äldre är det möjligt att man dessutom upptäcker några tidiga cancrar som kan behandlas med endoskopiska ingrepp.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.