Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gynekologi/Obstetrik

Atrofisk vulvovaginit efter menopausen


Uppdaterad den: 2022-07-18
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

1Basfakta

Definition

 • Atrofisk vulvovaginit till följd av sjunkande östrogennivåer

Förekomst

 • Den vanligaste orsaken till vaginal irritation hos äldre kvinnor.
 • Atrofisk vaginit kan drabba upp till 40–50 % av postmenopausala kvinnor.2-3

Etiologi och patogenes

 • Väsentlig minskning av östrogenproduktionen gör slemhinnan i slidan tunnare och torrare.
 • Kan drabba närsomhelst i livet, men är vanligast efter menopaus
 • Andra orsaker tilll hypoöstrogenism är:
  • Efter förlossning och under amning
  • Strålbehandlig mot lilla bäckenet
  • Cytostatikabehandling
  • Antiöstrogen behandling vid till exempel bröstcancer
 • Östrogenbrist leder till förtunning av det vaginala epitelet och förlust av glykogen. Därmed minskar antalet laktobaciller, vilket i sin tur leder till brist på mjölksyra som medför stigande pH i vagina och ändrad bakterieflora.4
 • Atrofi och förhöjning av vaginas pH (5–7) kan medföra sekundär infektion med tarmmikrober.
 • Många kvinnor får inga besvär, det gäller särskilt överviktiga kvinnor på grund av östrogenproduktion i perifer fettvävnad.

ICD-10

 • N95.2 Atrofisk vaginit efter menopausen

ICD-10 Primärvård

 • N952 Atrofisk vaginit efter menopausen

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typiska symtom och kliniska fynd.

Differentialdiagnoser

 • Malignitet:
  • Vulvacancer om lokaliserad rodnad eller sårighet i vulva
  • Cervixcancer eller corpuscancer om blödning ingår i symtombilden
 • Lichen sclerosus
 • Erosiv Lichen planus
 • Allergiska reaktioner

Anamnes

 • Sveda och torrhet i vagina.
 • Ökade flytningar – färglösa, gula eller blodblandade.
 • Smärtor under samlag.
 • Smärta vid blåstömning, trängningar och eventuell inkontinens.
 • Frekventa urinvägsinfektioner.

Kliniska fynd

 • Erytematös vulva, eventuellt med rivmärken.
 • Trånga förhållanden.
 • Tunn och glatt slemhinna som blöder lätt.
 • Vid blödning bör man undersöka för malign sjukdom.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Diagnosen är klinisk, men kan stärkas av:
  • Wetsmear som visar ökad förekomst av omogna parabasalceller och avsaknad av laktobaciller
  • pH i vaginalsekret >5
 • Cervixcytologi vid behov

När remittera?

 • Vid behandlingsresistenta fall.

Behandling

Behandlingsmål

 • Återupprätta slemhinnans resistens.

Behandlingen i korthet

 • Återupprätta den sura miljön i vagina som vid fertil ålder.
 • Företrädesvis lokal behandling.

Läkemedelsbehandling

Lokalbehandling

 • Lokal behandling är att föredra.
 • Estriol som vagitorier, kräm eller vaginalgel, alternativt estradiol som vagitorier eller som vaginalinlägg:
  • Estriolvagitorium 0,5 mg, alternativt kräm 1 mg/g eller vaginalgel 50 mikrog/g:
   • Ett vagitorium/en applikation dagligen i två–tre veckor, därefter ett vagitorium/en applikation två dagar i veckan
  • Estradiol som vagitorium 10 mikrogram:
   • Ett vagitorium dagligen i två veckor, därefter en applikation två dagar i veckan
  • Estradiol som vaginalinlägg 7,5 mg/24 tim:
   • Används kontinuerligt, byts var tredje månad
 • Det tar ofta 4–6 veckor innan effekt har uppnåtts och upp till 9 månader innan vaginalvävnaden blir normal.
 • De olika preparaten för lokalbehandling skiljer sig inte åt avseende effekt.5
 • Risk för endometriehyperplasi föreligger inte med denna lågdosbehandling.6-7
 • Hormonberoende bröstcancer som behandlas med aromatashämmare utgör kontraindikation till lokal östrogenbehandling.1

Systemisk behandling

 • Systemisk behandling i form av plåster eller tabletter (HRT) till kvinnor med vasomotoriska besvär är också effektivt mot vaginal atrofi.
 • Enbart vaginal atrofi är inte indikation för systemisk behandling.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Ofta ett långvarigt tillstånd.

Prognos

 • God med effektiv behandling.

Patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons