Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gynekologi/Obstetrik

Trikomonasvaginit


Uppdaterad den: 2021-01-15
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Vaginal infektion som orsakas av Trichomonas vaginalis.1

Förekomst

 • Är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i världen, men är ovanlig i Skandinavien idag.
 • I Afrika och Asien är sjukdomen utbredd och används som en markör för sexuellt överförd infektion.
 • Även vanlig i Ryssland och Baltikum där upp till 20 % av de fertila kvinnorna har Trichomonas vaginalis.

Etiologi och patogenes

 • Orsakas av en encellig flagellat, Trichomonas vaginalis.
 • Överförs vid samlag:
  • 70 % av de exponerade männen smittas
  • 85 % av de exponerade kvinnorna smittas

ICD-10

 • A59 Trikomonasinfektion
  • A59.0 Urogenital trikomonasinfektion
  • A59.8 Trikomonasinfektion med andra lokalisationer
  • A59.9 trikomonasinfektion, ospecificerad

ICD-10 Primärvård

 • A59- Trikomonasinfektion

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk anamnes och kliniska fynd.
 • Diagnosen bekräftas genom påvisning av trikomonas vid direkt mikroskopi.
 • Jämfört med DNA-analys hade klinisk diagnos (gynekologisk undersökning, ph-mätning och mikroskopi) en sensitivitet på 85 % och en specificitet på 99,5 %.2

Differentialdiagnoser

 • Klamydiainfektion
 • Gonorré
 • Candidavaginit
 • Bakteriell vaginos

Anamnes

 • 10–50 % har inga symtom.3-4
 • Symtom:
  • Klåda i vulva och vagina
  • Flytningar som luktar illa, ofta gråaktiga till gulgröna i färgen
  • Dysuri.

Kliniska fynd

 • Ökad mängd flytningar, ofta skummande och gråaktiga till gulgröna i färgen.
 • Obehaglig lukt.
 • Diffust vaginalt erytem, eventuellt peteckier.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Snifftest är oftast positivt och pH är alltid över 4,5.
 • Direktpreparat med fluor blandat i fysiologisk koksaltlösning:
  • Visar rörliga päronformade flagellater
  • Viktigt att analysera preparatet direkt eftersom flagellaternas rörelser avtar snabbt
 • Odling?
  • Odling av trikomonas anses inte nödvändig, men mikroskopi har befunnits vara negativ hos upp till 50 % av de kvinnor som lämnar en positiv odling5
  • Överväg därför odlingsprov vid klinisk misstanke om trikomonas och negativt direktpreparat6
 • PCR-test finns numera tillgängliga6
 • PCR för klamydia och gonorré bör tas samtidig, eventuellt också PCR för mycoplasma genitalium.
 • Cytologi:
  • Kan fånga upp Trichomonas med en sensitivitet på cirka 50–60 % och en specificitet på 97 %, men är inte en indikation för cytologi4,7

Behandling

Behandlingsmål

 • Eliminera infektionen

Allmänt om behandlingen

 • Samtidig peroral behandling av patient och partner.
 • Kvinnor med asymtomatisk trikomonasinfektion bör behandlas eftersom infektionen är mycket smittsam.8-9
 • Tillfälligt påvisad trikomonas i cytologiskt prov föranleder behandling (specificitet 97 %).7

Egenbehandling

 • Alkohol ska undvikas under behandlingen, metronidazol fungerar som antabus.
 • Kvinnan bör inte ha samlag innan symtomen är borta.

Läkemedelsbehandling

 • Alla infektioner ska behandlas hos ickegravida, oavsett symtom.
 • Partners bör behandlas samtidigt.
 • Behandling av asymtomatiska infektioner hos gravida är omdiskuterat.
 • Dosering:
  • Metronidazol 2 g som engångsdos - eller
  • Metronidazol 400–500 mg x 2 i 5–7 dagar
  • En RCT påvisade signifikant ökad chans till utläkning (89 % vs. 81 %) vid användning av 7-dagarskur jämfört med engångsdos10
 • Samma dosering för gravida och ickegravida.
 • Infektion med trikomonas under graviditet har kopplats till ökad risk för för tidig födsel:
  • Antibiotika har inte visat sig minska förekomsten av förtida födsel eller perinatal infektion11
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Smittar vid samlag.
 • 10–50 % av dem som har Trikomonas vaginalis är symtomfria.
 • Akut infektion som snabbt blir bra med behandling.

Komplikationer

 • Blandinfektioner är vanliga.
 • Infektion under graviditet har kopplats till ökad risk för för tidig födsel, för tidig fostervattenavgång och låg födelsevikt.12

Prognos

 • God med behandling.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Information om trichomonas-infektion

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons