Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Diskoid lupus erythematosus


Uppdaterad den: 2022-03-09
Sakkunnig: Veronica Pahlberg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Lupus erythematosus är en relativt vanligt förekommande autoimmun sjukdom som kan vara primärt systemisk (SLE) eller lokaliserad enbart till hud som diskoid lupus erythematosus (DLE).
 • DLE är en kronisk hudsjukdom som yttrar sig som rödvioletta, skarpt avgränsade, fjällande plack.
 • Oftast är symtomen lokaliserade till ansiktet och har en tendens till att läka med central atrofi, ärrbildning och hypo- och hyperpigmenteringar.

Förekomst

 • Incidensen för DLE är 3–4/100 000 invånare i Sverige.1
 • Liknande siffror ses vid SLE.2
 • DLE är vanligast förekommande i medelåldern.  I en svensk studie av drygt 1000 patienter var medelåldern vid debut 54 år.1
 • DLE är 3 gånger vanligare hos kvinnor än hos män.1

Etiologi och patogenes

 • Sjukdomen ses som ett autoimmunt tillstånd.
 • Orsaken är inte helt klarlagd men genetiska, miljömässiga och hormonella faktorer tycks spela roll för sjukdomens utveckling.1

Histologi

 • Den histopatologiska bilden karaktäriseras av follikulär hyperkeratos, atrofi av stratum spinosum, degeneration av basalceller och ödem, samt lymfocytinfiltration runt kärlen i övre delen av dermis.
 • Direkt immunofluoroscens kan påvisa typisk bild med immunglobuliner och komplement i gränsen mellan epidermis och dermis i afficierad hud.3

ICD-10

 • L93 Lupus erythematosus
  • L93.0 Diskoid lupus erythematosus

ICD-10 Primärvård

 • L93-P Lupus erythematosus

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen ställs med hjälp av typisk klinisk bild av hudsymtom och histopatologi.4
 • Systemisk sjukdom SLE, ska definitionsmässigt inte finnas vid DLE, men hudsymtomen kan vara debutsymtom vid SLE.
 • Studier har visat att 10–20 % av patienter med DLE får SLE-diagnos inom 3 år från diagnos.3
 • Patienter med DLE saknar i regel sjukdomskänsla och symtom från andra organsystem, till skillnad från patienter de med SLE.

Differentialdiagnoser

 • Systemisk lupus erythematosus
 • Kroniskt polymorft ljusutslag
 • Rosacea
 • Psoriasis
 • Aktiniska keratoser och basalcells- eller skivepitelcancer (solitära lesioner hos äldre)

Anamnes

 • Ljusöverkänslighet är vanligt vid LE och hudförändringarna förekommer ofta på ljusexponerade områden, till exempel det typiska "fjärilsutslaget" i ansiktet.3
 • Placken kan orsaka klåda och smärta.5

Kliniska fynd

 • Typiska förändringar är rödvioletta och fjällande, "diskoida", ringformade, plack.
 • Placken är lokaliserade på solbelyst hud, i regel i ansiktet och särskilt över näsa och kinder, i form av så kallat fjärilsexantem.
 • Exantemet går inte över nasolabialvecken (vilket till exempel rosacea kan göra).3
 • Plack kan även ses på öronen, i hårbotten och på handrygg och fingrar.
 • Lagret av fjäll är tunt, men sitter fast ordentligt.
  • Vid försök att skrapa bort det lossnar det nästan inte, men ytan får ett speciellt kritaktigt utseende
  • Om ett stycke fjäll kan lösgöras kan man se små horntappar på undersidan, där fjällen är fixerade i follikelöppningar (så kallade spikskofjäll)
 • Läkning av lesioner sker från mitten och mot periferin och ger ärrbildning och håravfall då det sitter i hårbotten.5
 • Förändringar i munhålan förekommer hos cirka 1/10 och kan likna oral lichen planus med erytematösa plack och vita ränder. Sårbildning i munnen förekommer både vid DLE och SLE.3
Diskoid lupus erythematosus
Diskoid lupus erythematosus, ansikte
Diskoid lupus erythematosus, hårbotten

Kompletterande undersökningar

 • Hudbiopsi för histopatologisk bedömning.
 • Eventuellt utredning för SLE.
 • Blodprover:
  • Autoantikroppar som kan påvisas vid SLE (ANA, anti-DNA, anti-La/SS-A och anti-Ro/SS-B), förekommer också vid DLE3

När remittera?

 • Vid misstanke om diagnosen.

Behandling

Behandlingsmål

 • Lindra symtom från huden och undvika ärrbildning.

Behandlingen i korthet

 • Behandlingen sker via dermatolog och är antiinflammatorisk.
 • I första hand används lokala steroider, om dåligt svar på behandling eller utbredd sjukdom ges systemisk behandling.

Läkemedelsbehandling

 • Glukokortikoider:
  • I första hand initialt behandling med högpotent lokalt steroidpreparat.
 • I fall där patienten inte svarar på lokalbehandling används klorokin, perorala steroider eller andra immunmodulerande preparat.6

Förebyggande åtgärder

 • Vissa läkemedel kan ha betydelse för att utlösa och försämra sjukdomen.7-8
 • Skydda från sol med solskyddsmedel och täckande klädsel.
 • Undvika rökning som kan försämra sjukdomen.3
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Långvarigt, kroniskt förlopp med perioder av remissioner och nya skov.

Komplikationer

 • Stor tendens till ärrbildning i frånvaro av behandling.

Prognos

 • Prognosen är god vid DLE.
 • Lokalbehandling med starka kortikosteroider får cirka 25–30 % i remission.
 • Antimalariamedel peroralt får ytterligare 50 % i remission.6

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Animationer

 • Lupus

Källor

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons