Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Hud/Venereologi

3 sätt att minska risken för biverkningar vid användning av JAK-hämmare

JAK-hämmare är numera en etablerad terapi som används vid behandling av flera kroniska inflammatoriska sjukdomar. Samtidigt rapporteras allvarliga biverkningar av läkemedlet och administreringen bör noga övervägas.


Lovisa
Publicerad den: 2023-03-09

3 sätt att minska risken för biverkningar vid användning av JAK-hämmare
Annons

Idag används JAK-hämmare som alternativ terapi inom flera medicinska områden. Inom dermatologin har läkemedlet sedan en tid tillbaka fått godkänt att användas på patienter med svår atopisk dermatit, med hopp om att fler ska få hjälp med sina besvär. Men som för de flesta effektiva läkemedel finns också en baksida. Vad gäller JAK-hämmarna kopplas de till flera allvarliga biverkningar, och det är därför viktigt att tänka till en extra gång inför valet av behandling. 

I arbetet med att minska dessa biverkningar – oavsett vilken sjukdom behandlingen avser, har EMA:s säkerhetskommitté (PRAC) gått ut med rekommendationer kring hur man som läkare bör tänka kring administrering.  

Åtgärder för att minska risken för biverkningar

För det första är rekommendationen att dessa läkemedel endast bör ges till specifika patientgrupper och där andra alternativ saknas. Det handlar då om patienter som är 65 år eller äldre, de som löper ökad risk för allvarlig hjärtkärlsjukdom, rökare samt patienter med en förhöjd  risk att drabbas av cancer.

Annons
Annons

För det andra rekommenderas att använda JAK-hämmare med försiktighet till patienter med andra, utöver ovan nämnda, kända riskfaktorer för venös tromboembolism. 

För det tredje bör doserna dessutom reduceras när det handlar om patienter i riskzonen för venös tromboembolism, cancer eller allvarlig hjärtkärlsjukdom. 

De läkemedel som PRAC avser är Jyseleca (filgotinib), Olumiant (baricitinib), Rinvoq (upadacitinib), Xeljanz (tofacitinib) och Cibinqo (abrocitinib).

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen AAD (American academy of Dermatology)? Lämna din e-postadress här »

 

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »

    Källor

  • Läkemedelsverket - https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/ema-rekommenderar-riskminskningsatgarder-for-anvandning-av-jak-hammare-for-kroniska-inflammatoriska-sjukdomar

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.