Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Melasma


Uppdaterad den: 2022-06-30
Sakkunnig: Veronica Pahlberg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Kallas också kloasma eller "graviditetsmask".
 • Är en progressiv, makulär, icke-fjällande hypermelanos på solexponerade hudområden, särskilt i ansiktet, men även på handryggen.1
 • Uppträder ofta under graviditet eller vid p-pilleranvändning, men ses också hos patienter som tar fenytoin och idiopatiskt.
 • Det finns tre typer av melasma:1
  • Epidermal, ger ljusbruna pigmentfläckar (framhävs med Woods-lampa)
  • Dermal, oftast gråaktiga fläckar (framhävs inte av Woods-lampa)
  • Blandad typ, med mörkbruna fläckar (med variabel framhävning av Woods-lampa)

Förekomst

 • Är nio gånger vanligare hos kvinnor än hos män, ratio 9:1.1
 • Tillståndet är vanligt under graviditet och ses hos cirka 70% av gravida.2
 • Förekommer oftast hos kvinnor med mörk hudtyp.1

Etiologi och patogenes

 • Genetiska faktorer har stor betydelse.
 • Soljus (UV-ljus) förämrar tillståndet.
 • Kopplas till graviditet, p-piller och antiepileptika (fenytoin), men kan också vara idiopatiskt:
  • Hormonella faktorer spelar in
  • Östrogen, progesteron och melanocytstimulerande hormon tycks vara utlösande faktorer vid graviditet2

Predisponerande faktorer

 • Graviditet.
 • P-piller (förekomsten har dock minskat på grund av lägre hormoninnehåll).
 • Antiepileptika.
 • Solljus förstärker hudförändringarna.

ICD-10

 • L81 Andra pigmentrubbningar
  • L81.1 Kloasma

ICD-10 Primärvård

 • L819P Annan pigmentrubbning

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typiska pigmenterade makulae på solexponerade ställen.

Differentialdiagnoser

 • Andra pigmentrubbningar.

Anamnes

 • Oftast lokaliserat på solexponerade ställen som kinderna, pannan, överläppen eller handryggen.1
 • Tillståndet är som regel asymtomatiskt, men kan upplevas som kosmetiskt störande.

Kliniska fynd

 • En eller flera symmetriska, hyperpigmenterade fläckar i ansiktet eller på handryggen.
Melasma

Behandling

Allmänt om behandlingen

 • Melasma i samband med graviditet brukar blekna postpartum.
 • Om patienten använder p-piller som kan vara orsaken kan man överväga alternativa preventivmetoder.
 • Exponering för solljus och annan ultraviolett strålning förvärrar melasma:
  • Användning av solkräm med hög skyddsfaktor, som verkar både mot UVA och UVB, samt undvikande av stark solexponering rekommenderas för att förhindra att melasma utvecklas eller förvärras.3
 • Endast vid svåra symtom kan eventuell annan behandling vara aktuell.

Läkemedelsbehandling

 • Svår epidermal melasma postpartum kan behandlas med lokala blekande medel som retinoid, hydrokinon och kortikosteroider.1,3-4
 • Behandlingen måste pågå under obestämd tid för att effekten ska kvarstå.1
 • I många andra länder finns hudblekande medel som hydrokinon att köpa receptfritt men det finns inte tillgängligt i Sverige och är inte tillåtet i kosmetiska produkter.5

Annan behandling

 • Kemisk peeling, ljusterapi och laser har visat sig ge varierande resultat:1
  • Den dermala typen kan svara bra på laserbehandling6

Förebyggande åtgärder

 • Begränsa exponeringen för solljus genom användning av solkräm med solfilter.
 • En solskyddsfaktor på 50+ krävs för att skydda dessa områden.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Prognos

 • Efter förlossning bleknar oftast förändringarna. Ibland blir de dock permanenta och de har en tendens till att öka vid senare graviditeter.
 • Melasma till följd av p-pilleranvändning kan försvinna av sig själv.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Pigmentförändringar under graviditet

Källor

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons