Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Soleksem, polymorf ljusdermatit


Uppdaterad den: 2021-04-26
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Soleksem definieras som utveckling av utslag eller besvärande klåda eller stickningar i huden efter exponering för solljus:
  • Synonymer är polymorf ljusdermatit/-os eller solallergi, på engelska polymorphous/polymorphic light eruption1-2
 • Soleksem är ett akut tillstånd. Vid kroniska besvär bör alternativa och sällsynta orsaker till fotosensitivitet misstänkas.

Förekomst

 • Soleksem är den vanligaste formen av fotosensitivitet, och förekomsten verkar öka.
 • Prevalensen varierar från 10–20 % i olika studier.3-4
 • Det är vanligast hos ungdomar och yngre vuxna, men soleksem kan också debutera i hög ålder.
 • Det är vanligast hos kvinnor och förekommer framför allt på våren och tidig sommar (när personer utsätter sig för starkare sol).5

Etiologi och patogenes

 • Soleksem orsakas oftast av UVA-strålar, men kan utlösas av både UVA och UVB.
 • Den exakta mekanismen för denna allergireaktion är inte känd, men det antas att den är multifaktoriell (gener, miljöfaktorer).1
 • Histologiska studier tyder på att det är en typ IV hypersensitivitetsreaktion.3
 • Soleksem är vanligare i områden med skillnad i solstyrka mellan vinter och sommar (som till exempel Sverige).2

Mer om UVA och UVB

Effekter av UVA och UVB

Fototoxiska reaktioner

 • Är övergående reaktioner som äger rum vid en tillräckligt hög dos av UVA eller UVB-ljus i kombination med fototoxisk substans.
 • Detta fenomen utnyttjas i tjära och PUVA-behandling.

Predisponerande faktorer

Hudtyp

 • Ljus hud är mest utsatt för soleksem, framför allt hudtyp 1 och 2, men det kan förekomma i andra hudtyper.2
 • Indelning av kaukasisk hudtyp efter vårens första svar på UV-exponering:

Fotosensibiliserande läkemedel

 • En mängd läkemedel är kända för att predisponera för solöverkänslighet så länge de är i kroppen:

Lokala, fotosensibiliserande ämnen

 • Vissa ämnen kan orsaka ökad känslighet för solljus och därmed soleksemsliknande tillstånd eller en förstärkt solbränna:

ICD-10

 • L56.4 Polymorf ljusdermatit

ICD-10 Primärvård

 • L56-P Akut hudförändring orsakad av ultraviolett strålning

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk sjukdomshistoria och kliniska fynd med utslag på solexponerad hud från timmar till dagar efter solexponering.

Differentialdiagnoser

 • Akut solbränna:
  • Uppstår 8–24 timmar efter bestrålning
  • Exponering med 4 gånger den minsta UVB-dosen som ger den enskilde rodnad, ger smärtsam bränna, 8 gånger minsta UVB-dosen ger andra gradens brännskador
 • Systemisk lupus erythematosus
 • Eksem
 • Erythema multiforme
 • Solutlösta urtikaria
 • Insektsbett
 • Kontaktdermatit
 • Läkemedelsinducerad fotosensitivitet :
  • Fler än 200 olika läkemedel har rapporterats kunna inducera fotosensitivitet6

Anamnes

 • Utslag och klåda på solexponerad hud:
  • Utslagen uppstår inom några timmar till några dagar efter exponering
  • Förekommer oftare på våren och försommaren och blir mindre frekvent under sommaren vid fortsatt exponering för sol
 • Utlösande faktorer:
  • Exponering för sol
  • Andra predisponerande faktorer
 • Utslagen utseende varierar från person till person, men är ofta samma hos en och samma patient.7
 • Övrig information:
  • Förekomst av tidigare liknande utslag på samma platser
  • Läkemedel (systemiska, lokala)
  • Ärftlighet för soleksem

Kliniska fynd

Soleksem på benen.

 

 • Lokalisation:
  • Utslagen på solexponerade områden som hals, v-formade utslag på bröstet, öron, underarm och handrygg, och underben
  • Ansiktet är ofta skonat, eftersom huden i ansiktet härdas genom bestrålning under hela året och utslag i ansiktet bör föranleda misstanke om annan sjukdom
  • Det är ofta platsen och inte utseendet av utslaget som väcker misstanke om ljusdermatos
Soleksem på bröstet. Hämtad från Wikimedia Commons: DermNetNZ.
 • Utseende:
  • Tillståndet kan ha mycket varierande utseende (som namnet säger polymorft), men hos enskilda patienter är reaktionen ofta konstant från utbrott till utbrott
  • Vanligtvis aggressivt, diffust erytem med inslag av papler, vesikler, plaque och insektsbettliknande förändringar 
  • Kan likna vanligt eksem
  • Kan även bara vara irriterande klåda utan utslag

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • I de flesta fall finns det inget behov av ytterligare undersökningar.
 • Om förloppet är långvarigt eller utslagen atypiska, kan det vara lämpligt att överväga alternativa diagnoser:
  • Systemisk lupus erytematosus:
   • Punkteringsbiopsi av en lesion
   • Serologiska prover
   • Soleksem och SLE kan förekomma samtidigt
  • Porfyri:
   • Urinsamling

När remittera?

 • Patienter med kronisk ljusdermatos ska remitteras till hudläkare för diagnostik.
 • Vid osäkerhet kring diagnosen. 

Checklista vid remittering

Soleksem

 • Syftet med remissen:
  • Bekräftande diagnostik? Behandling? Ljusterapi?
 • Anamnes:
  • Symtom och förlopp
  • Predisponerande faktorer (hudtyp, användning av läkemedel)
  • Tidigare (hud-)sjukdomar, tidigare liknande utslag
 • Kliniska fynd:
  • Beskrivning av utslagen, lokalisation
  • Eventuellt bilder som bilaga
 • Övrigt:
  • Effekt av prövad behandling

Behandling

Behandlingsmål

 • Dämpa symtom.
 • Förebygga framtida episoder med soleksem.

Behandlingen i korthet

 • Symtombehandling:
  • Kortikosteroider lokalt
  • Antihistaminer
 • Prevention:
  • Soltillvänjning
  • Solskyddsmedel, solkräm
  • Skyddande kläder

Egenbehandling

 • Se även Förebyggande åtgärder.
 • Försiktig soltillvänjning och användning av solkrämer med hög skyddsfaktor (SPF 50+)
  • Har god förmåga att förebygga soleksem1-2
  • Se patientinformation om Sol och solskydd
  • Skyddande kläder
 • Vid misstanke om fotokemisk allmän eller lokal reaktion, ska exponering för misstänkt toxiskt eller allergiframkallande ämne undvikas.

Läkemedelsbehandling

 • Symtomatisk behandling med:
  • Kylande lokalbehandling
  • Lokala eller systemiska klådstillande medel (antihistaminer)
  • Lokala kortikosteroider, anpassade till hudreaktionens svårighetsgrad7
 • Systemiska kortikosteroider:
  • Kan ges vid kraftiga besvär
  • Till exempel prednisolon 30 mg dagligen i fem till sju dagar, kan även användas profylaktiskt1
  • Brist på dokumentation men stor klinisk erfarenhet av effekt

Annan behandling

 • Ljusbehandling:
  • Om egenvård och förebyggande behandling inte är tillräcklig kan en stor andel av patienterna få hjälp av ljusterapi hos hudläkare för att härda huden
  • Regelbunden (egen) exponering för solen rekommenderas för att behålla effekten
 • Övriga:
  • Omega-3 tillskott, betakaroten, hydroxiklorokin?1
  • Någon kliniskt bevisad effekt av aloe vera,8 tea tree-olja eller havreextrakt har inte hittats. Alla kan ha en kylande effekt på brännan och därmed verka lindrande, men ingen av dessa har en läkande effekt

Förebyggande åtgärder

Skydd mot UV-strålning (allmänt)

Solkräm (allmänt)

Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Utslagen uppträder vanligtvis efter 1–4 dagar och försvinner inom 1 vecka:
  • Reaktionen kan också kvarstå i flera veckor, särskilt vid upprepad solexponering
 • I sällsynta fall kan tillståndet bli kroniskt, eventuellt med generalisering av utslaget.

Komplikationer

 • Sjukdomen är inte förknippad med allvarliga komplikationer.
 • Sjukdomen kan leda till nedsatt livskvalitet med stressreaktioner, ångest och depression.2,9
 • Soleksem ger ingen ökad cancerrisk i huden:
  • Studier har visat på en minskad risk för hudcancer, sannolikt på grund av att soleksem uppstår till följd av ett överdrivet svar av immunförsvaret, som även leder till att premaligna celler avlägsnas tidigare1

Prognos

 • Hos patienter med lätta–måttliga symtom kommer många att bli bra under sommaren.
 • Överkänslighet för solljus kvarstår ofta under många år med återkommande besvär.
 • Vissa utvecklar kroniska besvär och ökad känslighet.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Att soleksem uppstår till följd av UVA-strålar, medan UVB-strålar leder till direkt (smärtsam) solbränna. 
 • Vikten av förebyggande åtgärder.
 • Att soleksem inte ger ökad risk för hudcancer.

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons