Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Vägglöss


Uppdaterad den: 2022-01-27
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Cimex lectularis (och Cimex hemipterus) är parasitära, blodsugande insekter som tillhör gruppen vägglöss:1
  • Bedbugs/bed bugs på engelska
 • Bett från vägglöss likställs vanligen med ett myggbett.  

Förekomst

 • Vägglöss har funnits bland människor sedan länge tillbaka, men förekomsten minskade under 1900-talet.
 • Förekomsten har ökat särskilt i USA och Australien, sannolikt till följd av en ökad befolkningstäthet, ett ökat resande och en ökad resistens mot insekticider:2
  • Turism, migration och handel med andrahandsvaror gör att vägglöss kan spridas lättare
 • Även i Sverige har förekomsten ökat kraftigt.3

Etiologi och patogenes

Vägglöss

 • Finns ofta i sprickor och glipor.
 • Vid ett stort antal vägglöss kan spridning till angränsande lägenheter/hus ske.3 

Cimex lectularis

Cimex lectularis.
 • Kan leva inomhus året runt.
 • Huvudvärden är människan, men husdjur, fladdermöss och fåglar kan också vara värddjur.
 • Lössen är mycket motståndskraftiga och kan överleva i månader till ett år utan mat.
 • Utseende:
  • Röd till brun färg (som en äppelkärna)
  • Honor 4,5–8,5 mm stora, hanar 4–6,5 mm
  • Inga vingar (kan inte flyga)
 • Vägglöss kan utsöndra ett ämne som luktar bittermandel, som ibland kan kännas i mindre utrymmen eller utrymmen med ett stort antal vägglöss.4

Cimex hemipterus

 • Finns framför allt i tropiska och subtropiska områden.
 • Förekommer dock sporadiskt i Sverige.5

Patogenes

 • Vägglössen förekommer framför allt i sovrum och suger blod nattetid:
  • Finns vanligtvis runt sängarna i bostaden och kan finnas i hela sängen, madrassen och i allt bohag i närheten av sängen
   • Även gardiner, tavlor, speglar, bakom golvlister och dörrkarmar i närheten av sängen
  • Kan ramla ner från tak/överhängande objekt
  • Är vanligen aktiva mellan klockan 1 och 5 på morgonen1
 • Sjukdomssymtom uppstår till följd av lusens saliv hamnar i huden och framkallar en allergisk reaktion med klåda, svullnad och erytem:
  • Lusen hittar inte alltid ett blodkärl direkt och letar därför tills den har hittat ett bra kärl vilket kan leda till lineära bettmärken
  • Bettmärken ser ofta ut som urtikaria eller papler (såsom myggbett)
 • Vägglöss överför inte några sjukdomar.2,4 

Predisponerande faktorer

 • Köp av andrahandsvaror, särskilt möbler, madrasser och tavelramar.
 • Resor:
  • Resväskor som står nära sängen kan medföra en befruktad hona
  • Platser som blir bebodda av olika personer under kort tid har ökad risk, såsom hotell, stugor, flygplan och tåg
  • Det finns ingen koppling mellan dålig hygien och förekomst av vägglöss
 • Migration.

ICD-10

 • B85 Lusangrepp

ICD-10 Primärvård

 • B85- Lusangrepp

Diagnos

Diagnoskriterier

 • En slutgiltig diagnos kan endast ställas om vägglössen har identifierats:
  • Ett flertal andra insekter kan ge liknande symtom
  • Vägglöss har ofta typiska utslag och fynd såsom avföringsrester och blodfläckar talar för vägglöss
  • Särskilt vid lindriga angrepp är det svårt att ställa diagnosen

Differentialdiagnoser

 • Loppbett
 • Myggbett
 • Skabb
 • Urtikaria
 • Varicella/vattkoppor
 • Prurigo simplex
 • Erythema multiforme
 • Andra bett
 • Läkemedelsexantem

Anamnes

 • Patienter söker i regel med bettmärken (erytem, svullnad) och klåda:
  • Ofta finns ett flertal intensivt kliande hudförändringar, som förekommer i gruppen eller i en linje (se bild)
  • Dessa finns i regel på kroppsdelar som har varit otäckta under sömnen
  • Själva bettet märks oftast inte
  • Övernattningen i en av vägglöss drabbad lokal kan vara flera veckor tillbaka 
 • Feber och sjukdomskänsla kan förekomma.
 • Vissa personer reagerar inte alls på betten, men det kan ändra sig vid upprepade bett. Å andra sidan kan vissa utveckla en tolerans, med en mindre intensiv reaktion vid upprepade bett:
  • Äldre bett kan aktiveras av nya bett 
 • En fördröjd hudreaktion kan förekomma (upp till en vecka).
 • Tecken på att det handlar om vägglöss:
  • Svarta, punktformade fekalier förekommer ofta på platser där vägglöss vistas (till exempel textilier och trädelar)
  • Gamla skal (yttre skelett av djuret)
  • Blodfläckar i sängen
 • Man kan ställa väckarklockan mitt i natten för att se om man hittar djuren medan de letar efter mat.6

Kliniska fynd

Linjära bettmärken. Källa: Wikimedia Commons, Oliver Arend.
 • Grupperade ofta linjära hudförändringar, bestående av upp till flera centimeter stora, kliande, erytematösa kvaddlar, papler eller plaques:
  • Ibland finns endast en eller några hudförändringar
  • Om det finns många bett kan det uppstå ett generaliserat urtikariellt exantem
  • Centralt finns ofta ett punktformigt, hemorragiskt bettmärke
 • "Frukost, lunch och middagstecken":
  • Ofta finns tre bett tillsammans
 • I loppet av några dagar kan hudförändringarna bli indurerade, med ibland blåsbildning:
  • Nekros och vaskulit förekommer1
 • Ofta kvarstår hudförändringarna i upp till 7–10 dagar.

 

Kompletterande undersökningar i primärvården

 •  Behövs inte.

Andra undersökningar

 • Vid misstänkta fall av vägglöss rekommenderas kontakt med en professionell sanerare. 
 • För en slutgiltig diagnos behövs påvisning av vägglöss:
  • Spårhundar kan användas för att hitta vägglöss1
  • Det är viktigt att överväga att vägglössen kan komma från andra bostäder eller utanför bostaden

När remittera?

 • Vid diagnostisk osäkerhet.

Behandling

Behandlingsmål

 • Symtomlindring.

Behandlingen i korthet

 • Består av lokalbehandling av hudförändringarna, eventuellt systemiska antihistaminer.
 • Sanering av angripna lokaler.

Egenbehandling

 • Man bör undvika att klia.
 • Kända uppehållsplatser av vägglössen kan slängas eller ställas ute: 
  • Mindre föremål kan läggas i en plastpåse och läggas i frysen (minst -18 °C) i 3 dagar
  • Kläder kan tvättas i minst 60 grader eller torkas på minst 60 grader
  • Ägg kan avlägsnas med tejp, som därefter läggs i frysen

Läkemedelsbehandling

 • Lokal behandling med stark kortisonsalva:
  • Till exempel mometason kräm eller salva 0,1 % 1 gång dagligen
 • Lokal mentholgel kan ha lindrande effekt.
 • Vid stark klåda kan behandling med systemiska antihistaminer ges:
  • Till exempel desloratadin 10 mg, 1(–2) tabletter dagligen
  • Effekten är möjligen sämre än vid andra bett1

Annan behandling

 •  Sanering:
  • Insekticider
  • Uppvärmning av vissa utrymmen
 • Sanering i egen regi rekommenderas inte och egna insekticider bör inte användas.7

Förebyggande åtgärder

 • Faktorer som kan minska risken för angrepp:8
  • Förvara kläder i stängd resväska på hotellrummet när man är på semestern, skjuta inte in väskan under hotellsängen
  • Inte ta med egna kuddar eller andra sängkläder som man sedan tar hem igen
  • Vid misstanke om att man fått med sig vägglöss i packningen kan man lägga kläderna i frysen några dagar när man kommer hem
 • Om man sover över på andra platser:
  • Inspektion av rummet, särskilt säng, madrass, textilier och lampor – vid misstanke kan man be om att få byta rum
  • Ingen förvaring av resväskor nära sängen
  • Inspektion av resväskor och dess innehåll vid hemkomst
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 •  Hudförändringarna kan finnas kvar i upp till 10 dagar.

Komplikationer

 • Hittills finns det inga indikationer om att vägglössen sprider några sjukdomar.2,4
 • Anafylaxi.
 • Försämring av astma.
 • Anemi (kroniskt angrepp).
 • Bakteriell superinfektion genom rivning.
 • Psykisk belastning:
  • Kan leda till försämring av kontrollbehov, ångesttillstånd och sömnstörningar
  • Kan leda till social isolering

Prognos

 • Ofta behövs upprepad sanering.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Vid misstanke bör man göra en mycket noggrann inspektion av sovrummet.
 • Att betten är besvärliga men ofarliga.
 • Att angrepp är svårbehandlade – en professionell sanering rekommenderas.

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons