Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Kardiologi

Är för mycket antioxidanter skadligt?

Hallå där Kerstin Brismar, professor och specialist i internmedicin, endokrinologi och diabetologi, vid Karolinska institutet.


Publicerad den: 2015-02-24

Annons

Professor Kerstin BrismarHur fungerar antioxidanter?

– Antioxidanter är ämnen som kan neutralisera starkt reaktiva syre- eller kvävemolekyler, så kallade fria radikaler. Eftersom fria radikaler är negativt laddade molekyler kan de skada exempelvis DNA, lipider och proteiner i cellerna. Det finns många olika former av endogena antioxidanter och nästintill alla är vattenlösliga och hittas i cytoplasman. Coenzym Q10 är den enda fettlöslig antioxidanten och finns i alla membran samt i mitokondrierna.

>>Gå en fortbildning i sekundärprevention vid stabil kranskärlssjukdom

Finns tydliga samband mellan fria radikaler och sjukdomsutveckling?

– Jag kan bara tala för diabetes som är mitt forskningsområde, och här är oxidativ stress en central del i sjukdomen. Vi vet att det finns starka kopplingar mellan bildandet av fria radikaler och avancerade diabeteskomplikationer, dessutom finns misstankar om att oxidativ stress inverkar på risken att få diabetes.

Annons
Annons

Är det skadligt med för mycket antioxidanter?

– Vid för höga koncentrationer har det förekommit att antioxidanter omvandlats till pro-oxidanter. Det innebär att antioxidanterna själva börjar att producera fria radikaler och därmed orsakar cellulär skada. Risken för pro-oxidanter är större när man intar antioxidanter i hög koncentration, däremot inte om man äter antioxidanter i form av frukt och grönt. CoQ10 kan inte heller bli en pro-oxidant. Exempel på frukt och grönt som är rikliga på antioxidanter är bär, som bland annat innehåller mycket C-vitamin och E-vitamin vilka är kraftfulla antioxidanter. Samt även lök, tomat och paprika.

Vad är din uppfattning om antioxidanter? Är molekylerna till nytta eller gör de mest skada? Kommentera gärna direkt under artikeln.

>>Gå en fortbildning om förmaksflimmer

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.