Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Kardiologi

Komplikationer vid graviditet ökar risken för hjärtsjukdom

Forskning från Lunds Universitet visar samband mellan vissa typer av graviditetskomplikationer och  hjärt-kärlsjukdom senare i livet. Risken är störst bland kvinnor som haft havandeskapsförgiftning och högt blodtryck under graviditeten.


Lovisa
Publicerad den: 2023-02-13

Annons

Komplikationer under graviditeten som en riskfaktor till hjärt-kärlsjukdom är något som uppmärksammas allt mer. Samtidigt är det mycket som ännu är oklart, bland annat kring hur åderförkalkning utvecklas mellan graviditeten och hjärtsjukdom senare i livet. Men nu visar en stor studie gjord vid Lunds Universitet att förträngningar och åderförkalkning är vanligare bland kvinnor som haft vissa komplikationer under graviditeten.

–­ Våra resultat tyder på att sambandet finns där även bland kvinnor med låg skattad risk för hjärt-kärlsjukdom. Studien är ett viktigt led för att bättre förstå i vilken grad kvinnor med graviditetskomplikationer ska följas upp av sjukvården efter sin graviditet för förebyggande vårdinsatser, säger Simon Timpka, docent i klinisk epidemiologi vid Lunds universitet.

Fem komplikationer undersöktes

I studien utgick forskarna från fem av de vanliga graviditetskomplikationerna och undersökte vidare tecken på hjärtsjukdom utifrån dessa. Komplikationerna var preeklampsi, högt blodtryck, för tidig förlossning, graviditetsdiabetes eller om barnet fötts med lägre födelsevikt än förväntat.

Annons
Annons

Över 10 000 kvinnor undersöktes med datortomografi av hjärtats kranskärl för att identifiera åderförkalkning, förträngningar och andra tecken på hjärtsjukdom.

Störst samband vid havandeskapsförgiftning och högt blodtryck

Bland cirka 1800 kvinnor, som hade haft någon av de fem komplikationerna, hade fyra procent fler synlig åderförkalkning i hjärtats kranskärl jämfört med kvinnor som inte haft en komplikation. De undersökta sambanden var störst för havandeskapsförgiftning och högt blodtryck under graviditeteten.

Bland kvinnor utan någon graviditetskomplikation hade två procent en förträngning i hjärtats kranskärl. Bland kvinnor med tidigare havandeskapsförgiftning eller högt blodtryck var andelen fem procent.

Viktigt med kontroller 

– För att minska risken att dessa kvinnor utvecklar hjärt-kärlsjukdom på sikt är det viktigt att de kontrollerar riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom med regelbundenhet, såsom blodtryck, blodsocker och kolesterol, säger Sofia Sederholm Lawesson, överläkare i kardiologi på universitetssjukhuset i Linköping och en av forskarna bakom studien.

Annons
Annons

Även om det är möjligt att det är slumpen som förklarar enskilda resultat, är mönstren samtidigt relativt samstämmigt.

– Det gör det lättare att dra slutsatser såsom att kvinnor med tidigare preeklampsi har förändringar i kranskärlen som motsvarar de förändringar som ses hos kvinnor utan graviditetskomplikationer men som är 5-10 år äldre, Simon Timpka. 

Fler studier behövs

Enligt honom har undersökningar med datortomografi av hjärtats kranskärl blivit vanligare som del av utredning av patienter med symptom. Men fortfarande saknas stora studier kring betydelsen av upptäckta förändringar över tid hos symptomfria kvinnor.

– Även om vår studie tillför ny kunskap om utvecklingen av kranskärlsjukdom bland medelålders kvinnor som tidigare drabbats av graviditetskomplikationer, behövs det långtidsstudier för att förstå exakt vilken faktisk betydelse flera av våra fynd har för symptomgivande sjukdom, säger Simon Timpka.

 

    Källor

  • Lunds Universitet - https://www.lu.se/artikel/nya-ron-samband-mellan-graviditetskomplikation-och-okad-risk-hjart-karlsjukdom

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.