Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Kardiologi

Läkare: måste bli enklare att få aktuell information om generiska läkemedel

Med tusentals generiska preparat har förskrivarens valmöjligheter ökat markant. Idag kan läkare ofta erbjuda patienten ett billigare läkemedelsalternativ framför dyrare originalpreparat. ”Det är däremot svårt att få en god överblick över tillgängliga läkemedel med dagens förskrivarsystem”, säger infektionsläkaren Bengt Ljungberg.


Publicerad den: 2015-12-09

Annons

Infektionsläkare Bengt LjungbergGeneriskt utbyte infördes hösten 2002 och tanken var att minska läkemedelskostnaden för den enskilda patienten och samhället i stort. Det finns flera grundläggande kriterier för utbyte, bland annat ska det generiska läkemedlet vara godkänt, beredningsform ska vara densamma som för originalpreparatet och generiska alternativ måsta innehålla samma aktiva beståndsdelar - i samma mängd - som originalläkemedlet.

Inställningen till generika är god bland dagens läkare, tror Bengt Ljungberg som är infektionsläkare vid Skånes universitetssjukhus och ordförande i läkemedelsrådet för Region Skåne.

– Jag uppfattar inte att det finns någon misstro eller negativ attityd mot generiska preparat. Som läkare vet jag att generika innehåller samma molekyler som originalläkemedlet, och den medicinska effekten är därmed densamma. Det är erkänd kunskap bland sjukvårdsanställda.

Reformen med generiskt utbyte har inte inneburit några större förändringar vid förskrivning, menar han.  

– Egentligen inte. Jag väljer ett produktnamn vid förskrivning och därefter ansvarar farmaceuten för att patienten får det billigaste likvärdiga läkemedlet på apoteket – om jag inte aktivt motsätter ett byte av patientsäkerhetsskäl. Det markeras i så fall tydligt på receptet.

Tusentals utbytbara läkemedel

Med generiska alternativ har dock valmöjligheten ökat ordentligt. En titt på TLV:s lista över periodens vara för december visar att det finns över 5 500 preparat som berörs av generiskt utbyte.

– Våra IT-system är inte optimala vid receptförskrivning. Dessutom är det svårt att få en god överblick över alla tillgängliga läkemedel, säger Bengt Ljungberg.

Något som kan bli problematiskt för den som vill förskriva preparat som inte är automatiskt utbytbara, exempelvis till följd av smal terapeutisk bredd. Då måste läkaren aktivt välja produkten vid receptförskrivning.

– Det kan röra preparat som är billigare än både originalläkemedlet och andra utbytbara läkemedel. Läkemedelskommittéerna informerar om generika som inte byts automatiskt på apoteken, med det är ändå svårt för läkare att hålla sig uppdaterad på området. Självklart drabbar det patienten som betalar ett högre pris för läkemedlet i slutänden.

Bengt Ljungberg nämner även problemet med att många läkemedelsföretag plockar bort sina preparat ur läkemedelsförmånen, och därmed sker inget generiskt utbyte på apoteket.

– Som förskrivare är det svårt att få tillgång till aktuell information om vilka läkemedel som faktiskt ingår i läkemedelsförmånen, och vilka som har plockats bort. 

Vill ha generisk förskrivning

Annons
Annons

Bengt Ljungberg ser positivt på generiskt utbyte men vill hellre att Sverige inför generisk förskrivning. Det vill säga att läkaren förskriver läkemedlets aktiva substans istället för produktnamnet.

– Som systemet är idag kan patienten tilldelas olika generiska läkemedel för varje månad, beroende vad som är periodens vara på apoteket. Det kan göra patienten förvirrad och samtidigt ökar risken för dubbelmedicinering – personen tar exempelvis tabletter från både originalläkemedlet och ett generiskt preparat.

Med generisk förskrivning får professionen ett mer enhetligt språk vid receptförskrivning vilket även skulle underlätta för patienten, menar Bengt Ljungberg. Han exemplifierar med att köpa en liter mjölk i affären.

– Enklast är att be om mjölk varje gång man handlar istället för att behöva fråga efter Arla ena gången och Valio en annan gång. Det säger sig ju självt.

Vid tre olika tillfällen har Läkemedelsverket utrett möjligheten att införa generisk förskrivning i Sverige. Men samtliga gånger har myndigheten avrått med hänvisning till att patientsäkerheten kan försämras. Den senaste utredningen ligger för närvarandet på regeringens bord.

Viktigt med generisk konkurrens

Med generiskt utbyte har Sverige sänkt sina läkemedelskostnader med närmare åtta miljarder kronor om året, enligt siffror från Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket. Pengar som bland annat lagts på nya läkemedel.

– Som infektionsläkare tänker jag främst på de fantastiska interferonfria behandlingarna mot hepatit C. Idag kan vi även erbjuda effektivare läkemedel mot flera svåra cancerformer.  

Bengt Ljungberg menar att den generiska konkurrensen är viktig, och han hoppas dagens läkare tar sig tid att förklara om utbytbarhet för sina patienter.

– I mina ögon är det snudd på kriminellt att inte förorda billigare läkemedelsalternativ om sådana finns tillgängliga.

Kriterier för utbytbarhet

För att läkemedel ska vara utbytbara måste de vara medicinskt likvärdiga vad gäller säkerhet och effekt. Det sker en enskild bedömning för varje produkt. Det finns flera faktorer som medför ett hinder mot utbyte:

•    Bioekvivalens har inte visats mellan originalpreparatet och dess generiska alternativ.
•    Det finns vissa skillnader i egenskaper, exempelvis gällande tablett- eller kapselstorlek. Det kan hända att ena läkemedlet är litet i storlek och det andra är betydligt större men ändå inte går att dela, krossa eller lösa upp.
•    Den aktiva substansen har smal terapeutisk bredd vilket innebär att små skillnader i koncentration av den aktiva substansen i blodet kan ge stor klinisk betydelse. Det gäller exempelvis läkemedel för behandling av epilepsi, eller preparat som dämpar immunförsvaret efter transplantationer.

Källa: Läkemedelsverket


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.