Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Kardiologi

Så skiljer sig lymfödem från andra typer av ödem

Ödem är ett symtom som förekommer vid en rad olika tillstånd. Lymfödem är en egen diagnos som beror på ansamling av lymfvätska i vävnader. Långvarigt lymfödem kan ge upphov till komplikationer varför tidig behandling är mycket viktig.


Publicerad den: 2023-03-01

Så skiljer sig lymfödem från andra typer av ödem
Annons

Lymfödem manifesterar sig framför allt i huden och förekommer som två former: primärt/ medfött lymfödem och sekundärt lymfödem. Medfött lymfödem beror på en nedsatt transportkapacitet i lymfkärlen och är ovanligt, men bör övervägas hos främst yngre personer som får ödem i nedre extremiteter. Betydligt vanligare är sekundärt lymfödem som uppstår till följd av skador på lymfkärlen genom bland annat lymfkörtelutrymning, strålbehandling, inväxt av en tumör eller upprepade infektioner i huden. 

Till skillnad från de flesta andra typer av ödem uppstår det vid lymfödem vanligen ingen fördjupning i vävnaden vid tryck av tummen mot huden (non-pitting). Svårigheter att lyfta ett hudveck vid tå-/fingerbas II eller III på grund av förtjockning av hud och subkutan vävnad, Stemmers tecken, räknas som ett specifikt tecken för lymfödem. I början kan huden se glansig och utspänd ut vilket kan förekomma vid djup ventrombos. Provtagning och bilddiagnostik kan behövas för att utesluta andra tillstånd och för att klargöra genesen till lymfödemet.

Tidig upptäckt och remittering till en instans med kunskaper om lymfödem är mycket viktigt. Behandling med hudvård, motion/övningar, kompression och ibland tilläggsbehandling av manuellt lymfdränage eller lymfpulsatorbehandling kan förebygga komplikationer. 

Annons
Annons

Läs mer i NetdoktorPro:s medicinska översikt om Lymfödem. 

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.