Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Kardiologi

Viktiga förändringar kring hur kronisk hjärtsvikt ska behandlas

De senaste europeiska riktlinjerna för läkemedelsbehandling vid hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion innehåller viktiga förändringar.


Lovisa
Publicerad den: 2022-04-10 Uppdaterad den: 2022-04-13

Annons

I fjol publicerade europeiska kardiologförbundet nya riktlinjer som bland annat innehöll rekommendationen att samtliga patienter med nedsatt ejektionsfraktion, bör behandlas med läkemedel från fyra olika läkemedelsgrupper,  ACE-hämmare (ARB vid intolerans), betablockerare, aldosteronreceptorantagonister (MRA) och SGLT-2-hämmare. Enligt den senaste uppdateringen av riktlinjerna är nu prio ett att alla dessa fyra läkemedelsgrupper sätts in snarare än att måldosen för läkemedlen uppnås.

Tillräckligt med evidens för SGLT-2-hämmare

Eftersom det finns övertygande evidens att SGLT-2-hämmare minskar dödlighet hos patienter med HFrEF, oavsett förekomsten av typ 2-diabetes är nu läkemedelsgruppen en del av basbehandlingen. Rekommendationerna gäller även för hjärtsviktspatienter med mellanvärden för ejektionsfraktionen, men evidensläget för gynnsam effekt i denna grupp är något sämre.

Som det ser ut nu har de allra flesta regionerna anpassat sina behandlingsrekommendationer utifrån senaste uppdateringe

Annons
Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.