Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Kardiologi

Viktiga förändringar kring hur kronisk hjärtsvikt ska behandlas

De senaste europeiska riktlinjerna för läkemedelsbehandling vid hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion innehåller viktiga förändringar.


Lovisa
Publicerad den: 2022-04-10 Uppdaterad den: 2022-04-13
Författare: Lovisa Dahlström, Redaktör

Annons

I fjol publicerade europeiska kardiologförbundet nya riktlinjer som bland annat innehöll rekommendationen att samtliga patienter med nedsatt ejektionsfraktion, bör behandlas med läkemedel från fyra olika läkemedelsgrupper,  ACE-hämmare (ARB vid intolerans), betablockerare, aldosteronreceptorantagonister (MRA) och SGLT-2-hämmare. Enligt den senaste uppdateringen av riktlinjerna är nu prio ett att alla dessa fyra läkemedelsgrupper sätts in snarare än att måldosen för läkemedlen uppnås.

Tillräckligt med evidens för SGLT-2-hämmare

Eftersom det finns övertygande evidens att SGLT-2-hämmare minskar dödlighet hos patienter med HFrEF, oavsett förekomsten av typ 2-diabetes är nu läkemedelsgruppen en del av basbehandlingen. Rekommendationerna gäller även för hjärtsviktspatienter med mellanvärden för ejektionsfraktionen, men evidensläget för gynnsam effekt i denna grupp är något sämre.

Som det ser ut nu har de allra flesta regionerna anpassat sina behandlingsrekommendationer utifrån senaste uppdateringe

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Annons