Nyhet | Kardiologi

Fetma hos unga män ökar risken för blodpropp senare i livet

Män med fetma i de övre tonåren löper ökad risk för blodpropp i ben eller lunga senare i livet, det visar en studie från Göteborgs universitet.


Publicerad den: 2020-04-29
Författare: Elina Mattsson, Redaktör, Netdoktor

överviktig - fetma
Annons

Studien omfattar data från 1,6 miljoner män i Sverige som mönstrade för militärtjänstgöring i Sverige under åren 1969-2005. Snittåldern var drygt 18 år. Männen som ingick i datan följdes sedan upp via patient- och dödsorsaksregister.

Enligt forskarna ökar risken stegvis och är som störst hos de män som haft grav fetma som unga. 

Gruppen med fetma, BMI 30-35 hade mer än dubbelt så hög risk att drabbas än referensgruppen. För de män med grav fetma, BMI 35 och uppåt, var det nästan en femfaldigad risk för blodpropp i ben eller lunga under uppföljningstiden, enligt studien. 

Annons
Annons

– Kopplingen mellan VTE och fetma är tidigare främst studerad i populationer där BMI mätts senare i livet. Eftersom studiedeltagarna då kan ha hunnit utveckla fetmarelaterade sjukdomar som också påverkar risken för blodpropp, som vissa former av cancer, riskerar man att underskatta risken av fetma. I takt med att fetma och grav fetma bland unga ökar, blir det allt viktigare att studera de långsiktiga risker detta medför, säger en studiens första författare Katarina Glise Sandblad är doktorand på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och ST-läkare inom internmedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, i ett pressmeddelande. 

Studien omfattar enbart män, men mönstret och sambanden är troligen liknade för kvinnor, menar forskarna bakom studien. 

    Källor

  • Sahlgrenska akademin - https://sahlgrenska.gu.se/forskning/aktuellt/nyhet//okad-risk-for-blodpropp-hos-man-som-haft-fetma-som-unga.cid1684398

Annons
Annons
Annons