Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Kardiologi

Läkemedelsbehandling vid hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion

De senaste europeiska riktlinjerna för behandling av kronisk hjärtsvikt innehåller några viktiga förändringar om hur läkemedelsbehandlingen ska se ut hos patienter med nedsatt ejektionsfraktion.


D0C061E2 91E3 41C2 A087 67D824C7D69B
Publicerad den: 2022-09-23

Annons

Det europeiska kardiologförbundet publicerade förra året nya riktlinjer där man rekommenderar att samtliga patienter med nedsatt ejektionsfraktion, HFrEF, bör behandlas med läkemedel från fyra olika läkemedelsgrupper: ACE-hämmare (ARB vid intolerans), betablockerare, aldosteronreceptorantagonister (MRA) och SGLT-2-hämmare.

En nyhet i riktlinjerna är att det är viktigare att alla dessa fyra läkemedelsgrupper sätts in än att man uppnår måldos för samtliga läkemedel. SGLT-2-hämmare utgör nu en del av basbehandlingen eftersom det finns övertygande evidens att dessa läkemedel minskar dödlighet hos patienter med HFrEF, oavsett förekomsten av typ 2-diabetes. Rekommendationerna gäller även för hjärtsviktspatienter med mellanvärden för ejektionsfraktionen, men evidensläget för gynnsam effekt i denna grupp är något sämre.

De flesta regioner har nu anpassat sina behandlingsrekommendationer utifrån dessa nya rekommendationer. Läs mer om hur patienter med hjärtsvikt ska behandlas i Netdoktors medicinska översikt. I översikten ges även råd om hur man kan sätta in de rekommenderade läkemedlen hos olika patientgrupper.

Annons
Annons

 

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.