Nyhet | Kardiologi

Stora brister i den palliativa vården


Publicerad den: 2016-12-14
Författare: Caroline Göransson

Annons

Palliativ vård i livets slutskede ska ges när behandlingen inte längre hjälper patienten och när döden närmar sig. Vården riktas då på smärtlindring, stöd och information till patienten och dess närstående. Men den palliativa vården är ojämlik och att långtifrån alla vårdgivare följer råden i Socialstyrelsen nationella kunskapsstöd med rekommendationer för hur den palliativa vården bör bedrivas.

– Det är allvarliga brister, både vad gäller vården som ges till patienterna och den fortbildning och handledning personalen får, säger Christina Broman, projektledare på Socialstyrelsen.

Annons
Annons

– De stora skillnaderna inom den palliativa vården tyder på att mycket återstår att utveckla och förbättra för både landsting, regioner och kommuner. Vården och omsorgen behöver lägga mer kraft på att följa kunskapsstödet.

Det här är palliativ vård

  • Palliativ vård är hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär beaktande av fysiska, psykiska och existentiella behov samt organiserat stöd till närstående.
  • Varje år dör cirka 90 000 personer i Sverige. 70 000-75 000 av dessa behöver palliativ vård i någon form.
  • Cancersjukdomar är den största diagnosgruppen inom den palliativa vården. Även andra patientgrupper, som exempelvis KOLdemens och hjärtsvikt, har behov av den palliativa vårdens förhållningssätt och kompetens.

Källa: Socialstyrelsen

Annons
Annons

    Källor

  • Socialstyrelsen - http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/pressmeddelanden/storabristerivardenilivetsslutskede

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons