Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
NetdoktorPro bevakar | Kirurgi

Läkare: För få erbjuds den mest effektiva fetmabehandlingen

Sjuklig fetma har blivit en svensk folksjukdom. Samtidigt minskar antalet fetmaoperationer i den offentliga sjukvården. Patienter vittnar om skam och dåligt bemötande vilket gör att allt fler vänder sig till privata kliniker. Är det inte dags att börja behandla fetma som en sjukdom och ge patienterna den vård de har rätt till? Det är på tiden, menar överläkaren Magnus Sundbom, professor i gastrointestial kirurgi.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-07-07

Annons

 

– Vågar vi prata övervikt?

Den frågan ställer Jonas Andersson, regionråd i Västra Götalandsregionen (L), efter egen erfarenhet av 30 kilos viktpendling. Det blir tyst i lokalen där seminariet hålls i Almedalen.

Annons
Annons

Den mest effektiva behandlingsmetoden mot fetma är kirurgi. Förutom viktnedgång minskar patienterna risken för att dö i förtid med nästan 60 procent, visar svenska studier. Faktum är att sju av tio kan sluta att ta medicin mot sin diabetes om de behandlas med fetmakirurgi. Ändå minskar antalet som erbjuds behandlingen. Tidigare genomfördes omkring 9 000 operationer per år men de senaste åren har siffran sjunkit till 6 000. Samtidigt bekostar allt fler sin egen behandling.

Finns det en okunskap i primärvården om vilka som ska remitteras vidare? Är det synen på fetma som en ”skyll sig själv-sjukdom”? Är kriterierna för operation olika i olika delar av landet? Ska postnumret och plånboken avgöra vem som får evidensbaserad behandling? Vem ska få operation och varför? Detta diskuterar patienter, läkare och politiker under seminariet.

Är du läkare eller sjukvårdspersonal och vill genomföra läkarutbildningen om fetmakirurgi? Du hittar den här.

Strategi kring uppföljning av fetma

– Närmare 50 procent av svenska befolkningen är idag överviktiga. Samtidigt minskar antalet fetmaoperationer. Det är på tiden att börja behandla fetma som en sjukdom och ge patienterna den vård de har rätt till, säger överläkaren Magnus Sundbom, professor i gastrointestial kirurgi vid Akademiska sjukhuset.

Annons
Annons

Att det saknas nationella riktlinjer kring fetma samtidigt som överviktsproblematiken bara ökar anser Magnus Sundbom är orimligt.

– Dessa patienter behöver även följas upp under en längre tid men idag finns ingen samlad strategi kring uppföljning, säger han.

Men i frågan om nationella riktlinjer är inte alla enade.

– Överviktspatienter kräver olika vård. Det räcker inte med tydliga riktlinjer för vi måste appliceras dessa på patienten också, säger Emma Henriksson, riksdagsledamot och ordförande i Socialutskottet (KD).

Samtidigt säger hon att det är viktigt att vi ska hantera fetma som en sjukdom.

– Patienterna känner sig kränkta i vården och det måste vi ändra på, säger hon.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Stärka förtroendet för sjukvården

– Det är ett bekymmer att patienter inte känner förtroende för den offentligt vården. Primärvården spelar en viktig roll och där kan vi ge tydligare indikationer. Vi ska ha en dialog mellan landsting och stat och se om riktlinjer kan bli aktuellt, säger Agneta Karlsson, statssekreterare vid Socialdepartementet (S).

Men Magnus Sundbom är inte nöjd.

– Det måste göras större krafttag. Jag är inte helt nöjd med vad som sagts här idag, säger han.

 Läs en intervju med Magnus Sundbom, direkt från Almedalen, här.

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.