Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Lungmedicin

Fokus på färre exacerbationer i ny studie om KOL

Graden av moderata till svåra exacerbationer, kopplade till kronisk obstruktiv lungsjukdom, verkar kunna reduceras med antiinflammatorisk behandling. Det visar forskningsresultat som nyligen har publicerats i The Lancet.


Publicerad den: 2015-04-30

Annons

Vid exacerbationer försämras obstruktionen hos KOL-patienten, vilket visar sig som perioder med ökad dyspné, sputumpurulens och upphostningar. Orsaken kan vara en infektion av virus eller bakterier, ibland hittas dock ingen utlösande faktor. En central del med behandlingen av KOL är att minska antalet exacerbationer eftersom det står för en stor del av sjukhusinläggningarna.

Nu visar en ny studie att antiinflammatorisk terapi kan minska exacerbationsfrekvensen, både hos dem med KOL eller symtom av kronisk bronkit, som redan står på kombinations- eller trippelbehandling. Resultatet gällde för både moderata och svåra former av exacerbationer.
I studien definierades moderata exacerbationer som att patienten behövde behandling med orala- eller parenterala glukokortikoider, medan svåra exacerbationer krävde sjukhusvård eller riskerade dödlig utgång.

Effekt på luftrör och alveoler

Studien är multicenter, parallellgrupp, dubbelblind och placebo-kontrollerad. Totalt deltog 1 945 personer som alla var rökare i grunden och diagnostiserade med KOL. Samtliga patienter hade tydliga begräsningar i luftflödet, symtom på kronisk bronkit samt minst två inträffade exacerbationer under det senaste året.
När patienterna behandlades med det antiinflammatoriska preparatet såg forskarna att graden av moderata och svåra exacerbationer reducerades, jämfört med placebogruppen. Dessutom förbättrades deltagarnas lungfunktion. Effekten beror troligtvis på minskad inflammation i både luftrör och alveoler.
Både patienterna som fick aktivt preparat, samt deltagarna i placebogruppen, rapporterade in flera negativa effekter under studiens gång, däribland pneumonia.

Frekvensen av exacerbationer kan minskas med muskarinantagonister, som även går att kombinera med inhalerade kortikosteroider/ långverkande β2-agonister. Studiens författare framhåller att den antiinflammatoriska terapin kan vara aktuell för patienter vars exacerbationer inte kan kontrolleras med de ovan nämnda behandlingarna. Forskarna drar slutsatsen att den antiinflammatoriska terapin minskar antalet sjukhusinläggningar bland patienter med svår KOL och kronisk bronkit som ligger i riskzonen för exacerbationer – trots kombinations- eller trippelbehandling.

Studien har placerats i den medicinska tidskriften The Lancet.

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från ERS (European Respiratory Society) årliga kongress? Lämna din e-postadress här »

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.