Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Lungmedicin

Kopplingen mellan KOL och lungcancer – en olöst gåta

Vid kronisk obstruktiv lungsjukdom sker en komplex skada av lungvävnaden. Den konstanta inflammationen i lungorna verkar även kunna orsaka andra sjukdomstillstånd, däribland cancer. ”Sambandet mellan KOL och lungcancer bottnar i mer än tobaksröken”, säger docent och överläkare Anne Lindberg.


Publicerad den: 2015-04-27

Annons

Kliniskt karaktäriseras KOL som en förlust av lungparenkym (emfysem) samt inflammation av bronkiolerna, så kallad bronkiolit. Sjukdomen ökar drastiskt bland svenskarna och risken att drabbas stiger med åldern.

– Rökning är fortfarande en primär orsak, men det finns även KOL-patienter som aldrig har rört en cigarett. Här kan luftföroreningar, yrkesmässig exponering eller passiv rökning vara bidragande orsaker, säger Anne Lindberg som är docent och överläkare vid lungkliniken på Sunderby sjukhus i Luleå samt universitetslektor vid Umeå universitet.

Orsakar fler sjukdomar - bland annat ökad risk för lungcancerÖverläkare Anne Lindberg

Vid KOL sker en obstruktion av luftrören och alveolerna förstörs i de perifera delarna av lungorna, vilket leder till emfysem. Emfysemblåsorna varierar i storlek och bidrar till en reducerad elasticitet och svårighet att tömma lungan på luft. Vanligtvis förekommer olika grader av emfysem och bronkiolit tillsammans. Försämringsperioder, så kallade exacerbationer, är vanliga vid sjukdomen.

– I dag betraktas KOL som ett heterogent syndrom som består av varierande komponenter.  Sjukdomsuttrycket skiljer sig därför mellan olika individer, säger hon.

Vävnadsförstörelsen vid KOL med utveckling av emfysem kan bland annat hänga samman med destruktion av extracellulär matrix i lungorna. Men det är viktigt att se sjukdomen ur ett större perspektiv, påpekar Anne Lindberg.

– Inflammationsprocessen i lungvävnaden kan medföra att inflammationen ”spiller över” och drabbar fler vävnader och organ i kroppen.

Vid KOL ökar även risken för andra svåra sjukdomstillstånd, däribland hjärtkärlsjukdom, ångest, depression, diabetes och osteoporos. Det finns även studier som har visat att personer med KOL har ökad risk för lungcancer.

– Kopplingen mellan KOL och tumörutveckling är viktig att notera. Visserligen bidrar rökningen till lungcancer, men sambandet mellan KOL och lungcancer verkar vara större än vad som kan förklaras av den gemensamma riskfaktorn tobaksrökning.

Stort mörkertal för KOL

Enligt Socialstyrelsens register drabbas fler kvinnor av KOL. I den gruppen har dödligheten ökat med 74 procent sedan 1997.

– Även om tobaksrökningen har minskat i samhället så röker allt fler unga tjejer i dag, det tycker jag är oroande. Framför allt om trenden håller i sig, säger Anne Lindberg.

Annons
Annons

Trots att hälsoriskerna med tobak är väldokumenterade fortsätter en stor del av både män och kvinnor att röka. Antalet beräknas till och med stiga i utvecklingsländer de kommande åren. Nya forskningsstudier indikerar även att kvinnor har en ökad känslighet för tobakens skadeverkningar, jämfört med männen.

– Flera studier tyder på att kvinnan är känsligare för tobaksrökens skadeeffekter. De insjuknar dessutom vid yngre ålder i jämförelse med män, säger hon.

I dag klassas KOL som den fjärde vanligaste dödsorsaken i Sverige, enligt Socialstyrelsen. 

– Mortaliteten i KOL är dock betydligt större än så, underdiagnostiken är betydande vilket medför ett omfattande mörkertal. Dessutom är det svårt att urskilja KOL som bidragande dödsorsak i registerdata, eftersom sjukdomen kan följas av andra åkommor.

Vilka symtom har vanligtvis KOL-patienterna som du möter? Kommentera gärna direkt under artikeln.

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från ERS (European Respiratory Society) årliga kongress? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.