Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Lungmedicin

Två typer av svår astma som kan behandlas med biologiska läkemedel

Mycket har hänt de senaste åren när det gäller läkemedel vid svår astma. Bland annat har biologiska läkemedel blivit ett allt vanligare behandlingsalternativ. För att fler ska bli hjälpta av de nya behandlingsmetoderna behöver vårdpersonal bli bättre på att särskilja och känna igen olika typer av astma. Utan en gedigen utredning riskerar läkemedlets effekt att helt utebli.  


Lovisa
Publicerad den: 2022-06-02

Två typer av svår astma som kan behandlas med biologiska läkemedel
Annons

Idag lever drygt 800 000 barn och vuxna med astma i Sverige. Svårighetsgraden varierar från lätta, sporadiska symtom till svåra och till och med livshotande tillstånd. Ungefär fem procent har en så kallad ”svår astma”.

Tidigare sågs astma som som en och samma sjukdom, och alla patienter erbjöds mer eller mindre samma behandling. Tack vare forskning vet man idag mycket mer om de mekanismer som ligger bakom de olika typerna av inflammationer som är inblandade och precisionsmedicin har fått allt större betydelse. 

Fram tills relativt nyligen har behandlingsmöjligheterna varit begränsade. Om inte högre doser av inhalationssteroider varit tillräckligt har rekommendationen varit att ordinera OCS (orala kortikosteroider) – trots den stora risken för biverkningar i form av exempelvis ödem, viktuppgång, depression, sömnsvårigheter, men även på längre sikt osteoporos, hjärtinfarkt och diabetes. Detta har i sin tur inneburit försämrad livskvalité och akuta försämringar för många patienter.

Annons
Annons

Kan minska användandet av kortisontabletter 

Sedan några år har man istället börjat använda monoklonala antikroppar, specifika mot IgE, IL-5, IL-4 och IL-13 vid behandling vid svår astma. Fler patienter har med dessa nya läkemedel förbättrat sina resultat snabbt och de har kunnat dessutom kunnat sluta med kortisontabletter. 

Men för att dessa läkemedel ska vara till nytta för patienten krävs det att man som behandlare känner till vilken typ av astma patienten lider av. Här behöver man skilja på svår astma och svårbehandlad astma. Idag kan detta identifieras genom blodprov och kvävemonoxidtest som letar efter olika biomarkörer.

Nya biologiska läkemedel blockerar inflammationen 

Varför fenotyper av astma är så betydelsefulla har olika förklaringar. De biologiska läkemedel som idag är godkända för användning i Sverige har utebliven effekt om inte indikationerna för svår astma uppfylls. Som det ser ut idag är det typ 2-astma som numera går att identifiera med hjälp av biomarkörer och behandlas med biologiska. Här ingår allergisk astma och eosinofil astma. Förhoppningen är dock att också att kunna hitta biomarkörer även  för den eosinofila astman med målet att  finna rätt riktad behandling även här. 

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från ERS (European Respiratory Society) årliga kongress? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.