Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Onkologi

Cancervaccin tillsammans med immunterapi effektiv mot malignt melanom

Kombinationen av cancervaccin och immunterapi minskar risken för återfall eller död bland patienter med malignt melanom. Det visar färska resultat från en stor fas II-studie. 


Lovisa
Publicerad den: 2023-02-23

Annons

En kombination av personligt anpassat cancervaccin, så kallat mRNA-4157/V940, och immunterapi minskar risken för återfall eller död hos patienter med malignt melanom. Fas II-studien vid namn KEYNOTE-942  involverade 157 patienter med malignt melanom i stadie III/IV, vars tumörer avlägsnats kirurgiskt innan de behandlades med antingen det personliga cancervaccinet i kombination med PD1-hämmaren Keytruda (pembrolizumab) eller enbart Keytruda med syftet att fördröja återfall av sjukdomen. 

Signifikant meningsfull förbättring 

Studiens resultat visade en minskad risk för återfall eller död hos patienter med malignt melanom med 44 procent (riskkvot: 0,56) då det personliga cancervaccinet kombinerades med Keytruda jämfört med enbart Keytruda. Resultatet anses vara en statistiskt signifikant och kliniskt meningsfull förbättring. Allvarliga läkemedelsrelaterade biverkningar förekom dock hos 14,4 procent av patienterna som fick kombinationen, jämfört med 10 procent som fick enbart Keytruda.

CANCERVACCIN

Utvecklingen av cancervaccin går snabbt, mycket tack vare den internationella kraftsamling som gjordes för att framställa covid-19-vaccin. På sikt kan cancerformer som i dag saknar bot bli möjliga att behandla.

Men vad är egentligen ett cancervaccin? 

Cancervaccinen bygger på samma mRNA-teknik som de för covid-19 och tillverkas utifrån prover av den enskilda patientens tumörer och friska vävnader. Provernas genetiska sekvenser avkodas och muterade proteiner associerade med cancern isoleras. Informationen används sedan för att designa ett skräddarsytt cancervaccin. 

Annons
Annons

Hoppas på snabbare framställningstid 

Som det ser ut idag framställs och tillverkas det personliga vaccinet på drygt åtta veckor, men Moderna som står bakom preparatet hoppas snart kunna halvera framställningstiden. 

En fas III-studie angående malignt melanom kommer att inledas 2023 där man även planerar att vaccinet ska testas i samband med andra cancerdiagnoser såsom lungcancer, urinblåsecancer och vissa typer av bröstcancer.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons