Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Onkologi

Fetma ligger bakom tusentals cancerfall

Fetma kan gå om rökning som främsta påverkbara orsak till cancer, befarar Cancerfonden i en ny rapport. Drygt 2000 cancerfall i Sverige varje år har direkt koppling till övervikt och fetma, och antalet fall blir allt fler.


Publicerad den: 2019-06-12
Författare: Elina Mattsson, Redaktör, Netdoktor

fetma
Annons

Vi svenskar blir allt mer överviktiga och idag lever nästan hälften av den vuxna befolkningen med övervikt eller fetma. Övervikt och fetma ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, men också för för olika cancerformer.

I en ny rapport menar Cancerfonden att mellan 11 000 och 34 000 nya cancerfall kommer inträffa inom de närmaste 20 åren, om trenden inte bryts. Det skulle i så fall betyda att sex av tio vuxna svenskar snart har en förhöjd risk för cancer på grund av sin vikt.

– Vi har sedan länge vetat att levnadsvanorna i Sverige blir sämre och mer ojämlika. För vissa åldersgrupper har andelen med övervikt fördubblats sedan 1980-talet. Flera faktorer talar för att övervikt i en framtid kan passera rökning som den största påverkbara riskfaktorn för cancer, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden, i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

Framför allt finns det 13 cancerformer där kopplingen till övervikt och fetma är extra tydligt:

 • Bröstcancer
 • Levercancer
 • Njurcancer
 • Bukspottkörtelcancer
 • Magsäckscancer
 • Gallblåsecancer
 • Äggstockscancer
 • Ändtarmscancer
 • Livmoderkroppscancer
 • Tjocktarmscancer
 • Multipelt myelom (benmärgscancer)
 • Matstrupscancer

Källa: Cancerfonden

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASCO (American Society of Clinical Oncology)? Lämna din e-postadress här »

Vill att regeringen tar fram handlingsplan

I rapporten uppmanar Cancerfonden regeringen att ta fram en nationell strategi och handlingsplan med åtgärder för hälsosammare levnadsvanor och bättre folkhälsa i Sverige. Två åtgärder som Cancerfonden anser bör införas är en särskild skatt på sockersötade drycker, och att skärpa lagstiftningen kring marknadsföring av livsmedel riktad mot barn.

– Självklart är det i slutändan vi människor själva som väljer hur vi ska leva våra liv. Men politiken har en viktig uppgift att stödja och skapa förutsättningar för alla att kunna leva hälsosamt. Att minska rökningen så mycket som har skett de senaste decennierna i Sverige hade aldrig varit möjligt utan kraftfulla och långsiktiga politiska åtgärder. Vi behöver göra det igen, säger Ulrika Årehed Kågström i pressmeddelandet.

Annons
Annons

  Källor

 • Cancerfonden - https://www.cancerfonden.se/press/fetma-kan-ga-om-rokning-som-orsak-till-cancer
 • TT/Omni - http://tt.omni.se/overvikt-orsakar-tusentals-cancerfall/a/8mXd22

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons