Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Onkologi

Längre liv vid svår cancer med ny teknik

Med hjälp av ett webbverktyg förbättrades överlevnaden hos patienter med spridd cancer, enligt en randomiserad studie. "Resultaten ser väldigt bra ut. Som onkolog blir jag glad över att se en förbättrad överlevnad på flera månader med ett så pass enkelt komplement till palliativ vård", säger Magnus Bäcklund. 


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-06-05
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

Med webbverktyget kallat STAR kan patienterna själva via en läsplatta rapportera in symtom till följd av cytostatikaterapi. Patientdatan samlas i en rapport som läkaren kan ta fram vid besök på kliniken. Skulle patienten ha svåra eller förvärrade symtom innan läkarbesöket skickas en så kallad alert via mejl till en sjuksköterska.

Läs även: Just nu sker en fantastisk utveckling på blodcancerområdet

Närmare 770 patienter med svår spridd cancer i bland annat lungor och bröst var inkluderade i studien, som pågick mellan 2007 och 2011. Några av symtomen som rapporterades in var illamående, försämrad aptit, svårigheter att andas, trötthet och yrsel. Symtomen graderades med hjälp av en särskild poängskala. Bland deltagare som använde webbverktyget var överlevnaden i snitt var 31 månader, jämfört med 26 månader i kontrollgruppen. Forskarna bakom studien lyfter fram tre möjliga förklaringar:

Annons
Annons
  • Sjukvården kan bättre ta hand om symtom innan de orsakat mer allvarliga komplikationer.
  • Interventionen höjer patietnernas fysiska funktionsnivå, vilket är kopplat till bättre överlevnad.
  • Hanteringen av biverkningar från cytostatika, vilket kan göra att patienterna kan stå på behandlingen längre.

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASCO (American Society of Clinical Oncology)? Lämna din e-postadress här »

Stor betydelse för sjukvården

Studien presenterades på American Society of Clinical Oncology 2017, under en plenarsession där man uppmärksammade forskning som anses ha stor betydelse för sjukvården.

– Jag är imponerad av att studien påbörjades redan för tio år sedan. I USA är man alltså tidig på bollen gällande olika tekniska lösningar för patienter. I Sverige ser däremot bilden annorlunda ut. Här används e-hälsa flitigt inom exempelvis reumatologin, men vi har egentligen inte kommit någonstans när det gäller cancerpatienter, säger Magnus Bäcklund, onkolog vid ASIH Stockholm södra.

Tips på patientfall om cancer på NetdoktorPro:

Annons
Annons

    Källor

  • Dagens Medicin - https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/06/04/enkel-teknik-gav-langre-liv-vid-svar-cancer/

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons