Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Onkologi

Ny metod underlättar skräddarsydd immunterapi mot cancer

När tumörceller tas ur sin naturliga miljö förändras ytproteinerna. Det gör att de tvådimensionella modeller som idag används för att ta fram skräddarsydd immunterapi inte ger helt rätt bild av situationen hos patienten. Men nu har en ny metod, från Lunds Universitet, visat sig direkt kunna analysera lämpliga ytprotein att behandla i tumörvävnad från patienter.


Lovisa
Publicerad den: 2022-03-03
Författare: Lovisa Dahlström, Redaktör

Annons

CAR-T-cellbehandling och behandling med antikroppar är två typer av målriktade immunterapier som har revolutionerat delar av cancervården. Hela tiden görs nya framsteg och forskning pågår ständigt för att ytterligare kunna förbättra möjligheten att behandla patienter med svårbotad cancer.

Mattias Belting och hans forskargrupp vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus har nu utvecklat en ny precisionsmedicinsk teknologi som möjliggör en heltäckande kartläggning av ytantigen hos tumören.

Analyserar antigen i tumörvävnad

Den metod som forskargruppen utvecklat, Tumor Surfaceome Mapping, TS-MAP, gör det möjligt att direkt analysera alla tillgängliga tumörytantigen i tumörvävnad från patienter. Genom ett nära samarbete mellan neurokirurgi, onkologi och avancerad proteomik i Lund, har forskarna kunnat identifiera flera tumörytantigen i färsk vävnad från patienter med aggressiva hjärntumörer som det idag saknas effektiv behandling mot.

Annons
Annons

– Våra nya fynd med patientceller och vävnader pekar på att tumörceller fundamentalt ändrar sitt ytlandskap när de tas ur sin naturliga, 3-dimensionella miljö, vilket är en viktig insikt för framtida forskning inom området, säger Mattias Belting och utvecklar; De metoder som tidigare utvecklats för att identifiera ytantigen eller ta fram antikroppar riktade mot tumörceller använder två-dimensionella modeller, vilket enligt våra fynd ger en felaktig bild som inte återspeglar situationen i patienttumörer,  säger Mattias Belting, professor i klinisk onkologi vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus.

En viktig fördel med TS-MAP-teknologin är att den ger en heltäckande bild av ytantigen som dels exponeras på cancercellers yta, men också information om de specifika ytantigen som har en hög kapacitet att ta sig in i cancerceller, och kan döda dem inifrån.

Framtidens behandling: En kombination av antikropp och cellgift

– Detta är viktigt, eftersom nästa generations antikroppsbaserade läkemedel inom onkologin bygger på kombinationen av en målsökande antikropp, som känner igen tumörytantigenet, och ett cellgift eller en radionuklid som kopplats till antikroppen. Dessa så kallade antikropps-drog-konjugat, på engelska antibody-drug-conjugate, ADC, tas specifikt upp av och dödar cancerceller inifrån medan friska celler som saknar tumörytantigenet skonas, säger Mattias Belting.

Annons
Annons

Skräddarsydd immunterapi svår men lovande

Han menar att studiens resultat tydligt belyser möjligheterna och behovet av individspecifika strategier som utgår från den stora repertoaren och variationen av tumörantigen i patienttumörer. Likaså gäller betydelsen av att analysen görs på intakt vävnad.

– Precisionsmedicin inom immunterapi för behandling av cancer är lovande, men också mycket utmanande. Förutom variationen av tumörantigenuttrycket mellan och inom tumörer, har vi ännu ofullständig kunskap om samspelet mellan cancerceller och immunceller i tumörmikromiljön. Vi talar idag om att varje enskild patient ska matchas till ett läkemedel. Kanske är det tvärtom, att vi ska designa ett specifikt läkemedel som ska matchas till den enskilda patienten, hur omöjligt det än låter, säger Mattias Belting.

    Källor

  • Lunds Universitet - https://www.lu.se/index.php/artikel/ny-precisionsmedicinsk-teknologi-immunterapi

Annons
Annons
Annons

Annons