Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Onkologi

”Primärvården spelar en oerhört viktig roll för när cancer upptäcks”

Fler cancerfall kan upptäckas inom primärvården, anser Cancerfonden som nu kommit ut med en ny rapport

”Över 70 procent av alla patienter som får en cancerdiagnos har inledningsvis sökt till en läkare på vårdcentralen för sina besvär. Det betyder att primärvården spelar en oerhört viktig roll för när cancer upptäcks”, skriver Cancerfondens generalsekreterare. 


Publicerad den: 2020-02-19
Författare: Elina Mattsson, Redaktör, Netdoktor

Läkare med patient, vårdcentral
Annons

- Fler kan botas eller leva längre med god livskvalitet om vården bli snabbare på att upptäcka cancer hos patienter, men för lite fokus på allmänläkarnas kompetensutveckling och arbetsmiljö har lett till problem när primärvården möter patienter med cancer, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.

En annan rapport som är gjord av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys, har bland annat tidigare visat  att primärvårdsläkare i Sverige är mer stressade och upplever också att de tillbringar kortare tid med sina patienter än vad deras internationella kollegor gör. 

I ytterligare en rapport från Vårdanalys konstateras det att det finns stora sociala och regionala ojämlikheter inom cancervården. Bland annat menar man att cancer oftare upptäcks tidigt hos personer med eftergymnasial utbildning, än hos personer med kortare utbildningar. Vårdanalys har också sett skillnader mellan regionerna i hur tidigt cancer upptäcks och uppmanar regeringen och regioner att fortsätta utveckla primärvården så att man kan upptäcka cancersjukdomar tidigare. 

Annons
Annons

”Vårdanalys rapport är en i raden av oberoende analyser som uppmärksammar behovet av att stärka primärvården, inte minst ur ett cancerperspektiv”, skriver Cancerfonden i rapporten. 

2018 fick cirka 63 000 personer i Sverige ett cancerbesked och prognosen är att den siffran kommer stiga till 100 000 cancerfall år 2040, därför bör frågan om tidig upptäckt prioriteras menar Cancerfonen. 

”Konkreta politiska förslag, samordning och nationella riktlinjer är nyckelfaktorer om man menar allvar med att forma en sjukvård som är tillgänglig och jämlik för alla patienter, oavsett bostadsort eller socioekonomisk tillhörighet”, skriver Cancerfonden i rapporten. 

Annons
AnnonsSå kan primärvården bli bättre på att upptäcka cancer tidigt, enligt Cancerfondens rapport:

 

 1. Regionerna måste säkra regelbundna utbildningsinsatser för att öka primärvårdspersonalens kompentens inom tidig upptäckt av cancer.

 2. Stödet för utveckling och införande av digital infrastruktur, såsom kvalitetsregister och digital vårdinformation måste förstärkas.

 3. Säkrad forskningstid och karriär- och lönestrukturer som lockar till forskning i primärvården måste inrättas för att öka kunskapen kring cancerdiagnosticering inom primärvården.

 4. En starkare nationell styrning. Systemet med 21 självstyrande regioner står i vägen för att effektivt utveckla cancervård i takt med att ny teknik utvecklas.

  Källor

 • Cancerfonden -
  https://www.cancerfonden.se/press/fler-cancerfall-kan-upptackas-inom-primarvarden

  https://www.cancerfonden.se/cancerfondsrapporten/cancervard

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons